suomeksi
in English

Piirustus ja maalaus 1 (MUK1011), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Piirustus ja maalaus 1
Winhakoodi:MUK1011
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Perusopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Päivi Fredriksson, Tuija Nieminen tai Ulla Laitinen
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Tiedon ja käytännön taidon soveltamista mm. hiili-, liitu-, vesiväri- ja
guassitekniikkaa soveltaen.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Havainnon ja ilmaisun harjaannuttaminen sekä taidealan välineisiin
perehtyminen.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Kirjallisuus ja muu materiaali

Opetusmenetelmät

Henkilökohtaisesti ohjatut käytännön harjoitustyöt, luennot, näyttelykäynti,
näyteportfolio, oppimisen arviointi ja kritiikki.

Opiskelijan kuormittavuus

Arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävien arviointi

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

login