suomeksi
in English
Bookmark

KULTTUURIN KOULUTUSALA

EVTEK-ammattikorkeakoulun kulttuurin koulutusalalta – EVTEK Muotoiluinstituutista – valmistuu asiantuntijoita muotoilun, viestinnän ja konservoinnin aloille. EVTEK Muotoiluinstituutissa annetaan kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opetusta Muotoilun, Viestinnän ja Konservoinnin koulutusohjelmissa – vastaavat tutkintonimikkeet ovat artenomi (amk), medianomi (amk) ja konservaattori (amk).

Kulttuurialan koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa saavuttamaan erinomainen ammatillinen osaaminen ja vahvat työelämätaidot ja elinikäisen oppimisen perusasenne. Tiiviit työelämäyhteydet ja opetukseen kytketyt työelämälähtöiset hankkeet auttavat opiskelijaa kasvamaan kulttuurialan ammattilaiseksi, jolla on työelämässä tarpeellinen, proaktiivinen ja työyhteisöään kehittävä työskentelyote.

EVTEK Muotoiluinstituutissa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on vahva ja monipuolinen ammattiosaaminen sekä kyky kommunikoida eri alojen asiantuntijoiden kanssa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Elinikäistä oppimista tukevat erikoistumisopinnot ja avoimen ammattikorkeakoulun tarjonta. Konservointialalla elinikäistä oppimista voi toteuttaa hakeutumalla EVTEK Muotoiluinstituuttiin suorittamaan alan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Opetus ja ohjaus painottuvat opiskelun eri vaiheessa eri tavoin. Rajoitetun opinnollisen ajan tehokkaaksi hyödyntämiseksi perustuu opiskelu melko pitkälle lukujärjestyksiin. Opintojen alussa keskitytään omien oppimistavoitteiden määrittelemiseen ja tarvittaessa myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimiseen. Myöhemmin opintojen aikana opiskelijaa ohjataan ulkomailla tai
kotimaassa tapahtuvan harjoittelun järjestelyissä, ulkomailla tapahtuvassa opiskeluvaihdossa ja erilaisissa pääaineen opintoja koskevissa ratkaisuissa. Opiskelun loppuvaiheessa ohjaus keskittyy työelämään siirtymisen valmentamiseen.

Kulttuurin koulutusalalla painottuu harjaantumiseen perustuva ja erilaisiin työtapoihin perustuva ja niiden käytännön osaamista harjoittava opetustoiminta. Harjaantumiseen perustuva oppimisprosessi edellyttää onnistuakseen erityisesti, että käytettävissä on riittävä aikaresurssi sekä opettamiseen että syklisesti vaativammaksi muodostuvaan käden taidon harjoittamiseen.

Kulttuurin koulutusala tarjoaa laajan valikoiman itsensä kehittämisen mahdollisuuksia. Tutkinnon voi opiskella nuorisokoulutuksena päiväopiskeluna tai aikuiskoulutuksena iltaopiskeluna. Kansainvälisyys on osa oppilaitoksen arkea ja näkyy opetuksessa vierailevina asiantuntijoina, opetukseen kytkettyinä kansainvälisinä projekteina sekä opiskelija- ja opettajavaihtona.

EVTEKin muiden koulutusalojen, liiketalouden ja tekniikan kanssa toteutetaan projektimuotoisia opintokokonaisuuksia: näin opiskelija voi valmistua profiililtaan erottuvaksi ja työmarkkinoilla halutuksi, innovaatioprosessin osaavaksi artenomiksi, medianomiksi tai konservaattoriksi.

login