suomeksi
in English

YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET (MUK1616), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET
Winhakoodi:MUK1616
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Perusopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Timo Riikkilä
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Yritystoiminnan perusteet ja yrittäjyys, kannattavuus, eri yritysmuodot,
yritystoiminnan riskit ja niiltä suojautuminen. Kulutus- ja ostokäyttäytyminen.
Sidosryhmät, yritykset osana kansantaloutta. Rahoituksen rakenne, rahan
sitoutuminen yrityksen toimintaan, pääoman sitoutumiseen vaikuttaminen.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan periaatteet ja lähtökohdat sekä
menestyksellisen toiminnan edellytykset.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Kirjallisuus ja muu materiaali

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja/ tai tentti.

Opiskelijan kuormittavuus

Arvioinnin perusteet

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

login