suomeksi
in English

Värioppi ja sommittelu (MUK173), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Värioppi ja sommittelu
Winhakoodi:MUK173
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:Ei määritelty
Jakso:Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Kirjallisuus ja muu materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelijan kuormittavuus

Arvioinnin perusteet

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

login