suomeksi
in English

WWW-sivut (MGSA1014), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:WWW-sivut
Winhakoodi:MGSA1014
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Kevätlukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Arja Vuorio
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Ohjelman ominaisuuksien opiskelu yhteisesti tehtävän sivuston avulla.
Työprosessi ja aikataulutus. Verkkoon vienti ja päivitys. Oman sivuston valmistus.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Macromedia Dreamweaver4-ohjelman opiskelu. Oman sivuston valmistus.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Kirjallisuus ja muu materiaali

Osoituksen mukaan.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät.

Opiskelijan kuormittavuus

Arvioinnin perusteet

Läsnäolo luennoilla, hyväksytyt harjoitustehtävät, oma sivusto ja tentti

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

login