suomeksi
in English

Mac- ja PC-työympäristö (MGSA1029), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Mac- ja PC-työympäristö
Winhakoodi:MGSA1029
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Syyslukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Juha Pohjola
Lopullinen arviointi:Hyväksytty - Hylätty

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Ei ole

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Tutustutaan Mac- ja PC- käyttöjärjestelmään ja niiden ohjelmiin yleisesti.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Saada valmiudet käyttää tietokonetta Mac- ja PC-ympäristöissä.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opiskelija pystyy omaksumaan paremmin grafiseen suunnitteluun tarvittavat ohjelmat

Kirjallisuus ja muu materiaali

Jaettu luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 25
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 30
Ohjattu harjoitustyö - 20
Arviointi - 3

Arvioinnin perusteet

Läsnäolo luoennoilla, luennot, hyväksytyt harjoitustehtävät

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Itsensä kehittäminen (KL)
Tuotantotekniikoiden hallitseminen

login