suomeksi
in English

YRITYSGRAFIIKKA (MGSA1033), 6 op

Perustiedot

Kurssin nimi:YRITYSGRAFIIKKA
Winhakoodi:MGSA1033
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:6
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Kevätlukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Viktor Kaltala
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Todenperäisen yritysilmeen suunnittelu ja toteutus.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Saada kokonaiskuva yritystunnuksen suunnittelun lähtökohdista ja sen merkityksestä yritysilmeen rakentamisessa sekä yrityksen viestinnässä.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Kirjallisuus ja muu materiaali

Per Mollerup 1999: Marks of Excelence, Juha Pohjola 2003: Ilme

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitustyöt, palaute

Opiskelijan kuormittavuus

Arvioinnin perusteet

Luennot, ohjatut harjoitustyöt, palaute

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

login