suomeksi
in English

Internet (MGSA1015), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Internet
Winhakoodi:MGSA1015
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Kevätlukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:pt tuntiopettaja Arja Vuorio
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistumiseen ei vaadita edeltäviä opintoja.

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Valmistetaan sivusto html-koodia käyttäen. Valmistetaan kuvia internetin eri käyttökohteisiin.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Perehdyttää internetin historiaan, käsitteisiin ja tiedonhakuun sekä html-koodaukseen ja kuvankäsittelyyn verkkosivuilla.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Kirjallisuus ja muu materiaali

Kurssilla luettava materiaali koostetaan pääosin internetistä. Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt, ryhmätyöt.

Opiskelijan kuormittavuus

Arvioinnin perusteet

Läsnäolo tunneilla, hyväksytyt harjoitustehtävät ja ryhmätyö sekä tentti.

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

login