suomeksi
in English

Typografia II (MGSA1035), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Typografia II
Winhakoodi:MGSA1035
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:2.vsk
Jakso:Kevätlukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Teemu Lipasti
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Typografia I

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Syvennetty typografian historia, keskeiset kirjaintyypit ja niiden tunnistamisohjeet. Katsaus uusiin digi-ajan kirjaintyyppeihin.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Tuntea klassisen typografian keskeiset kirjaintyypit ja osata tunnistaa ne. Omata valmiudet oppia erottamaan eri valmistajien samalla nimellä kulkevia kirjaintyyppejä toisistaan. Kyky soveltaa tätä tietoa työssä printtimedialle.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Kirjallisuus ja muu materiaali

Itkonen Markus, 2003. Typografian käsikirja. Helsinki RPS-kustannus.

Opetusmenetelmät

Luennot, tunnistamisharjoitukset, harjoitustehtävät ja niiden kritiikit.

Opiskelijan kuormittavuus

Arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävät ja tentti.

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

login