suomeksi
in English

PIKSELIGRAFIIKKA II (MGSA1021), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:PIKSELIGRAFIIKKA II
Winhakoodi:MGSA1021
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:2.vsk
Jakso:Syyslukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Juha Pohjola
Lopullinen arviointi:Hyväksytty - Hylätty

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Mac- ja PC-työympäristö, Vektorigrafiikka, Pikseligrafiikka1

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Tutustutaan erilaisiin kuvitusmenetelmiin.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opiskelija oppii uusia kuvitustekniikoita ja hyödyntämään niitä painomaailmassa sekä sähköisessä viestinnässä ja syventäämään Photoshop-työskentelyä.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opiskelija pystyy hyödyntämään pikseligrafiikkaa graafisessa suunnittelutyössä.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Jaettu luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjattu ja itsenäinen työskentely

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 25
Tentti - 4
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 27
Ohjattu harjoitustyö - 20
Arviointi - 2

Arvioinnin perusteet

Läsnäolo luennoilla, luennot, hyväksytyt harjoitustehtävät ja tentti

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Itsensä kehittäminen (KL)

login