suomeksi
in English

Interaktiivinen animaatio www-työssä (MGSA1022), 6 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Interaktiivinen animaatio www-työssä
Winhakoodi:MGSA1022
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:6
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:2.vsk
Jakso:Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Kuvankäsittely

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Tutkitaan eri käyttökohteisiin valmistettuja flash-animaatioita. Perehdytään työn kulkuun ja käyttöliittymäsuunnitteluun. Valmistetaan esitys Macromedia Flash-ohjelmalla.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Tutustua flash-animaation tuotantoprosessiin, tekniikkaan ja välineisiin. Opintojakso painottuu graafisen suunnittelijan tehtäviin flash-animaation valmistuksessa.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Kirjallisuus ja muu materiaali

Osoituksen mukaan.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät.

Opiskelijan kuormittavuus

Arvioinnin perusteet

Läsnäolo tunneilla, hyväksytyt harjoitustehtävät, omat työ ja tentti.

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

login