suomeksi
in English

Multimedia (MGSA1023), 6 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Multimedia
Winhakoodi:MGSA1023
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:6
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:2.vsk
Jakso:Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Kuvankäsittely

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Tutkitaan eri käyttökohteisiin valmistettuja multimediaesityksiä. Perehdytään työn kulkuun ja käyttöliittymäsuunnitteluun. Valmistetaan multimediaesitys Macromedia Director-ohjelmalla.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Antaa valmius ymmärtää muuttuvaa mediakulttuuria. Tutustua eri mediatuotteiden suunnitteluun, työprosessiin, tekniikkaan ja välineisiin. Opintojakso painottuu graafisen suunnittelijan tehtäviin multimediatuotannossa.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Kirjallisuus ja muu materiaali

Osoituksen mukaan.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät.

Opiskelijan kuormittavuus

Arvioinnin perusteet

Läsnäolo luennoilla, hyväksytyt harjoitustehtävät, valmis multimediatuote ja tentti.

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

login