suomeksi
in English

Piirrustus ja maalaus (MUK123), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Piirrustus ja maalaus
Winhakoodi:MUK123
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Perusopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Syyslukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

lisätiedot myöhemmin

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

lisätiedot myöhemmin

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

lisätiedot myöhemmin

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Kirjallisuus ja muu materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelijan kuormittavuus

Arvioinnin perusteet

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

login