suomeksi
in English

VEKTORIGRAFIIKKA (MGSA1005), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:VEKTORIGRAFIIKKA
Winhakoodi:MGSA1005
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Syyslukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Juha Pohjola
Lopullinen arviointi:Hyväksytty - Hylätty

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Mac- ja PC-työympäristö

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Käydään läpi Freehand-ohjelmaa tehden erilaisia graafisen suunnitelun harjoitustehtäviä huomioiden Typografia 1 -kurssia

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Saada valmiudet työskennellä Freehand-ohjelmalla huomioiden painotyön vaatimukset.
Ymmärtää vektori-grafiikan merkityksen. Opiskelija huomioi eri ohjelmien mahdollisuudet suunnittelutyössä.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opiskelija pystyy hyödyntämään vektorigrafiikkaa graafisessa suunnittelutyössä.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Jaettu luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjattu ja itsenäinen työskentely

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 25
Tentti - 4
Arviointi - 2
Ohjattu harjoitustyö - 20
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 27

Arvioinnin perusteet

Luennot, hyväksytyt harjoitustehtävät ja tentti.

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Itsensä kehittäminen (KL)
Tuotantotekniikoiden hallitseminen

login