suomeksi
in English

Asiantuntijaluennot ja erikoiskurssit (MGSA1034), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Asiantuntijaluennot ja erikoiskurssit
Winhakoodi:MGSA1034
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk, 2.vsk
Jakso:Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Teemu Lipasti ja vierailevat asiantuntijaluennoitsijat
Lopullinen arviointi:Hyväksytty - Hylätty

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Viestinnän perusteet

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Keskeistä ja tuoretta tietoa kuvallisen viestinnän ja graafisen suunnittelun työelämästä sen vaatimuksista ja tulevaisuuden näkymistä.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tietoa kuvallisen viestinnän ja graafisen suunnittellun lähihistoriasta.

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää työelämän vaatimukset omalla alallaan.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opiskelija oppii keskustelemaan oman alansa työelämän tehtävistä, vaatimuksista, tulevaisuudesta.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Grafian ?Vuoden huiput julkaisut? eri vuosilta ja kansainvälinen
alan kirjallisuus ja lehdet.

Opetusmenetelmät

Luennot, vähintään 8 kertaa kahden opintovuoden aikana, 8 x 1,5 tuntia = 12 tuntia
Esseen kirjoittaminen
Opiskelijan itseopiskelu

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 12
Itseopiskelu - 54
Essee - 12
yhteensä - 78

Arvioinnin perusteet

Arvostelu asteikolla hyväksytty / hylätty
Läsnäolo vähintään 8 kertaa

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

login