suomeksi
in English
Bookmark

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut EVTEK, Haaga, Helia ja Laurea toteuttavat yhteistyössä vuodesta 2005 lähtien ammattikorkeakoulujen ylempää ammattikorkeakoulutusta liiketalouden alalla.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu suoritettavaksi

  • noin kolmessa vuodessa työn ohessa
  • intensiivijaksot järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin
  • osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä

Eurooppalaisella korkeakoulualueella rakenteilla oleva kaksiportainen tutkintojärjestelmä toteutuu näin ollen Suomessa duualimallin mukaisesti eli sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulusektorilla. Tämä tarkoittaa, että amk-jatkotutkinto rinnastetaan muihin korkeakoulututkintoihin ja että ne antavat saman muodollisen pätevyyden.

EVTEKin yrittäjyyden ja liiketalousosaamisen koulutusohjelmasta valmistuu tradenomeja (ylempi amk) elinkeinoelämän asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Ylempi amk-tutkinto on kehitetty vastaamaan yritysten henkilöstön jatkokoulutustarpeisiin ja tutkinnon yleisenä tavoitteena on antaa riittävät tiedot, taidot ja valmiudet vaativissakin asiantuntijatehtävissä toimimiseen. Erityisenä tavoitteena on kouluttaa yrityksille muutosagentteja, jotka toimivat yritysten lähikehityksen käynnistäjinä.

Yrittäjyyden ja liiketalousosaamisen koulutusohjelma on 90 opintopisteen laajuinen. Tutkinto on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa ja sen ohjeellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Opinnot muodostuvat pakollisista opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkinnon keskeinen osa on 30 opintopisteen laajuinen työelämän kehittämistehtävä. Se on jokaisella opiskelijalla oman työpaikkayrityksen kehittämiseen suuntautunut ja se on opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman lähtökohta. Kehittämistehtävä jalostuu opintojen aikana toimintatutkimukselliseksi opinnäytetyöksi. Opintojen muita keskeisiä sisältöjä ovat pakolliset metodiopinnot, jotka ovat edellytys koulutusalan soveltavan tutkimuksen hallintaan. Kolmas tärkeä kokonaisuus ovat alan syventävät opinnot, jotka antavat asiantuntijatason tiedot asianomaisesta alasta ja valmiuden alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen. Vapaasti valittavat syventävät opinnot opiskelija valitsee HOPSinsa mukaisesti laajasta, EVTEKin partnerikoulujen kanssa toteutetusta yli 200 opintopisteen tarjonnasta.

Yhteystiedot

Erja Pihkala-Bäckström
koulutusohjelmajohtaja
erja.pihkala-bacstrom@evtek.fi

Katja Kumpulainen
opintosihteeri
katja.kumpulainen@evtek.fi

login