suomeksi
in English
Bookmark

EUROPEAN MANAGEMENT- KOULUTUSOHJELMA (EM)

European Management-koulutusohjelma juhli 10-vuotistaivaltaan syksyllä 2004. European Management-koulutusohjelma on kaksoistutkinto englantilaisen yliopiston University of Lincolnin kanssa. Valmistuessaan opiskelija saa suomalaisen Bachelor of Business Administration (BBA)-tutkinnon ja brittiyliopiston Bachelor of Arts (Hons)-tutkinnon. EM-ohjelman kaksi ensimmäistä vuotta opiskellaan Suomessa, kolmas vuosi University of Lincolnissa ja neljäs vuosi koostuu työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Opetus on pääosin englanniksi, mutta joidenkin kurssien opetuskieli on suomi.

EM-koulutusohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet erinomaisesti työmarkkinoille. He toimivat markkinoinnin, talouden ja rahoituksen, henkilöstöhallinnon ja tietotekniikan asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon vahvuuksia ovat erinomainen kielitaito ja tottuneisuus toimia erittäin monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Asuminen, opiskelu ja työharjoittelu ulkomailla tukevat henkilökohtaista ja ammatillista kasvua ja harjaannuttavat ongelmanratkaisu- ja neuvottelutaitoja.

Koulutusohjelman tavoitteet

Kahden ensimmäisen vuoden tavoitteena on oppia hallitsemaan laaja-alaisesti liike-elämässä tarvittavia työvälineitä sekä tutustuttaa opiskelija yrityksen eri toimintoihin. Opiskelijalle hahmottuu kokonaiskuva markkinoinnista sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Kolmas vuosi, joka siis opiskellaan kokonaisuudessaan Englannissa, tarjoaa mahdollisuuden syventää osaamista yritystaloudessa, markkinoinnissa, mainonnassa, PR:ssä, rahoituksessa ja johtamisessa. Lincoln Business School on erittäin dynaaminen ja kansainvälinen ja sen kampus on yksi maan moderneimmista. Työharjoittelussa opiskelijat soveltavat oppimaansa käytäntöön ja syventävät osaamistaan valitsemallaan alalla.

EM-ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet toimia asiantuntijana vaativissa tehtävissä kansainvälisissä yrityksissä Suomessa ja ulkomailla.

Opiskelu

EM-koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä, johon sisältyy 30 opintoviikon laajuinen työharjoittelu ja 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Perus- ja ammattiopinnot suoritetaan Suomessa ja vapaasti valittavat opinnot kolmantena opiskeluvuonna Englannissa.

EUROPEAN MANAGEMENT-ohjelma

1. vuosi

Suomi

2. vuosi

Suomi

3. vuosi

Englanti

4. vuosi

Työharjoittelu
Opinnäytetyö

Opiskelu on haastavaa ja monipuolista. Opiskeluryhmät niin EVTEKissä kuin Lincolnissakin ovat monikulttuurisia ja opettajat edustavat eri kansallisuuksia, erilaisia liike-elämän ja tutkimustyön taustoja ja näin ollen käyttävät erilaisia opetusmenetelmiä. Metodologia perustuu luentoihin, itsenäiseen  työskentelyyn ja tiedonhakuun. Lähiopetukseen osallistumisen lisäksi opiskelijat harjaannuttavat työelämässä tarvittavia taitoja: presentaatioita, raportteja, casejä. Lisäksi opintoihin sisältyy paljon itsenäisesti tai ryhmissä tehtäviä harjoitus- ja projektitöitä. Nämä edellyttävät opiskelijalta aktiivisuutta ja motivaatiota panostaa molempiin, erilaisia taitoja vaativiin työskentelymuotoihin ja hyvin erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen. Näin sekä opintojaksojen sisältö että menetelmät valmentavat erinomaisesti työelämään.

Koulutusohjelman rakenteen vuoksi opintojen ohjauksella on suuri merkitys ja sen tavoitteena on tukea henkilökohtaista ja ammatillista kasvua. Ohjauksesta osa tapahtuu virtuaalisesti.

Harjoittelu- ja opinnäytetyö

Työharjoittelu voidaan suorittaa joko kolmannen opiskeluvuoden jälkeen yhtenä kuuden kuukauden tai kahtena kolmen kuukauden jaksona, joista ensimmäinen voi olla aikaisintaan toisen opiskeluvuoden jälkeen. Työharjoittelu suoritetaan mieluimmin muussa kuin kummassakaan opiskelumaassa eli Suomessa tai Englannissa, koska tavoitteena on, että opiskelija kartuttaa näin edelleen kansainvälistä kokemustaan.

Tutkimusmenetelmät opiskellaan osittain EVTEKissä ja osittain verkko-opiskeluna. EVTEK vastaa opinnäytetyön ohjauksesta, mutta opinnäytetyö ristiinluetaan arvioidaan myös Lincolnissa. Opinnäytetyö on itsenäisesti tehtävä tutkimus- tai selvitystyö, joka tehdään usein yrityksen antamasta aiheesta ja se on opiskelijan tärkein työnäyte, joka yhdessä työharjoittelun kanssa perehdyttää opiskelijaa käytännön työtehtäviin.

Yhteystiedot

Arja Hannukainen
koulutusohjelmajohtaja
arja.hannukainen@evtek.fi

Mari Rupponen
assistentti
mari.rupponen@evtek.fi

 

login