suomeksi
in English
Bookmark

LIIKETALOUDEN JA HALLINNON KOULUTUSOHJELMA

Liiketoimintaosaamisen  koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja koulutusaika 3,5 vuotta. Valmistuvien opiskelijoiden tutkintonimike on suomeksi tradenomi ja englanniksi Bachelor of Business Administration (BBA).

Tradenomit ovat liiketalouden alan ammattilaisia, jotka toimivat laaja-alaisissa asiantuntijatehtävissä yritysten ja muiden organisaatioiden palveluksessa.markkinoilla.

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma kuvaa opiskelijan liiketoimintaosaamisen kehittymistä kaupallisen osaamisen, ongelmanratkaisukyvyn ja  työelämävalmiuksien osa-alueilla. Kaupallisen osaamisen painopisteet ovat kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi ja logistiikka  sekä talous ja rahoitus. Työelämävalmiuksia ovat viestintä-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, kriittisen ajattelun taidot, innovatiiviset taidot, eettiset ja esteettiset taidot sekä tiimityö- ja verkostoitumistaidot ja projektinhallinnan taidot. Sekä opetuksen sisällölliset että menetelmälliset ratkaisut kehittävät näitä taitoja.

Opetussuunnitelma painottaa strategian mukaisesti kansainvälistymistä ja työelämälähtöisyyttä.  Kansainvälinen näkökulma painottuu heti ensimmäisenä opiskeluvuotena. Sillä tarkoitetaan kykyä toimia ja viestiä kansainvälisessä ympäristössä sekä yritysten kansainvälistymiseen liittyvien asioiden hallintaa. Kansainvälisyysosaamisen vahvistamiseksi tarjotaan joka vuosi opintojaksoja myös englannin kielellä. Lisäksi opiskelu tapahtuu koko ajan monikulttuurisessa ympäristössä.  Opettajakunnassa on edustajia yli kymmenestä eri kansallisuudesta ja opiskeluryhmissä on myös vaihto-opiskelijoita. Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla kuuluvat normaaliin  käytäntöön ja opiskelijoita rohkaistaan myös näihin.

Työelämälähtöisyys ja aluevaikuttavuus toteutuvat siten, että oppilaitoksen vaikutusalueella toimivien yritysten  edustajat kytketään konkreettisesti opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Näin taataan järjestelmällisesti se, että ajantasaiset ja ennakoivat työelämän kehityssuunnat voidaan nivoa osaksi opiskelijan oppimista. Tutkimus- ja kehitystyö liittyy oleellisesti opiskeluun. Yrityksiltä tulevat toimeksiannot tukevat monipuolisesti tutkivaa oppimista.

Yhteystiedot

Nuorisosovellus

Helena Kuusisto-Ek
koulutusohjelmajohtaja
helena.kuusisto-ek@evtek.fi

Minna Heikkilä
opintosihteeri
minna.heikkila@evtek.fi

Aikuissovellus

Päivi Saariaho
koulutusohjelmajohtaja
paivi.saariaho@evtek.fi

Katja Kumpulainen
opintosihteeri
katja.kumpulainen@evtek.fi

login