suomeksi
in English
Bookmark

Innoplaza-opinnot

Innoplaza on uusi tapa opiskella, kehittää liikeideoita ja innovaatioita. Innoplaza on foorumi, jolla ammattikorkeakouluopiskelijat eri toimialoilta kohtaavat yhteisenä tavoitteenaan innovatiivisten liiketoimintasuunnitelmien, jopa yritysideoiden toteuttaminen.

Innoplazassa ovat mukana kaikki pääkaupunkiseudun seitsemän ammattikorkeakoulua ja niiden parhaat yrittäjyysasiantuntijat sekä joukko eri toimialojen asiantuntijoita.

Kenelle?

Innoplaza on kiinnostava mahdollisuus sinulle, joka haluat testata ideoidesi kantavuutta. Olet ehkä harkinnut yrittäjyyttä uravaihtoehtona ja olet motivoitunut työskentelemään yhdessä muiden samanhenkisten kanssa.

Innoplazaan pääsee kerralla mukaan 40 opiskelijaa. Koulutus on opiskelijoille ilmaista.

Mitä?

Innoplazassa pääset syventämään innovaatio-osaamistasi ja saat koulutusta, ohjausta ja neuvoja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen.

Innoplaza on osa opintojasi. Se toteutetaan 15 opintopisteen laajuisena monialaisena modulina, joka rakentuu kolmesta aihekokonaisuudesta. Ensimmäisessä kokonaisuudessa tutustut siihen, miten ideat kypsyvät innovaatioiksi ja liiketoiminnaksi. Seuraavan kokonaisuuden teemoja ovat asiakaslähtöisyys, kilpailukyky ja markkinointi. Kolmas Innoplazan aihekokonaisuus kattaa talouteen ja rahoitukseen liittyvät kysymykset.

Innoplazassa mukana olevat opiskelijat voivat lisäksi valita opinto-ohjelmaansa kursseja mistä tahansa pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulusta.

Koska?

Seuraava Innoplaza-toteutus alkaa syksyllä 2008. Haku on keväällä 2008.

Missä?

Innoplaza-opiskelu edellyttää sinulta joustavuutta, sillä iso osa sen kokoontumisista ja koulutuksista on todennäköisesti oman oppilaitoksesi ulkopuolella ja myös tavanomaisista opiskeluajoista poikkeavina ajankohtina. Opiskeluun sisältyy myös virtuaalisia osioita.

Miten?

Pyydä hakuohjeet Innoplazaan oman ammattikorkeakoulusi Innoplaza-yhteyshenkilöltä. Valinnat Innoplazaan tehdään henkilökohtaisten haastattelujen perusteella. Tarkoituksena on, että mukaan saadaan eri alojen opiskelijoita, jotka pystyvät innovatiivisesti työskentelemällä yhdistämään monialaista osaamistaan ja löytämään näin kokonaan uusia ratkaisuja.

Osallistuminen Innoplazaan vaatii jokaiselta mukaan valitulta sitoutumista sen tavoitteisiin ja yhteisiin päämääriin.

Lisätietoja

Daryl Chapman (in English), daryl.chapman@evtek.fi, puh. 020 755 3571
Tarja Saarinen, tarja.saarinen@evtek.fi, puh. 050 546 2095

Innoplazan projektipäällikkö
Timo Riikkilä, timo.riikkila@evtek.fi, puh. 0400 178 299

login