suomeksi
in English
Bookmark

Vapaasti valittavat kieliopinnot EVTEKissä

EVTEKissä on mahdollisuus opiskella pakollisten kieliopintojen lisäksi useita vieraita kieliä. Monia kieliä voi opiskella myös aivan perusteista alkaen. Vapaasti valittavien kielten opiskelu kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin, jotta tutkintoon vaadittavat opintopistemäärät tulevat suoritetuiksi ajoissa ja kielen opintoja voi halutessaan jatkaa alkeista pidemmälle.

Tarjolla olevista opintojaksoista tulee valita omille taidoille sopiva taso, kuitenkin siten, että valittava kurssi tarjoaa riittävän haasteellisia opintoja ja uusia taitoja. Vapaasti valittavat kieliopinnot kannattaa keskittää muutamiin huolellisesti valittuihin kieliin, joita opiskellaan mielellään vähintään kuuden opintopisteen kokonaisuus. Valinnan perusteena voi käyttää esimerkiksi myöhemmin suoritettavaa ulkomaan vaihtojaksoa ja omalla alalla yleisiä kielitaitovaatimuksia.

Vapaasti valittavia kieliopintoja on EVTEKissä tarjolla vaihtelevasti lukuvuosittain. Vapaasti valittavien kielten opintojaksokuvaukset ovat luettavissa Ovi-portaalista. Ryhmiä perustetaan vuosittain opintojaksoille ilmoittautuneiden opiskelijoiden lukumäärän perusteella; ryhmäkoko on vähintään 15 opiskelijaa. Perusvalikoimaan kuuluu alkeis- ja jatkotason opintojaksoja espanjan, italian, japanin, kiinan, ranskan, saksan, venäjän ja viron kielistä, edistyneen tason keskustelukursseja englannin kielestä sekä eritasoisia suomi vieraana kielenä -opintojaksoja. Kurssipaikat ja -ajat ovat luettavissa EVTEKin verkkosivuilta. Opintojaksoille ilmoittaudutaan WinhaWillen kautta ennen lukukauden alkua.

login