suomeksi
in English
Bookmark

Opiskelu virtuaaliammattikorkeakoulussa

Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK) on Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Yhteistyössä ovat mukana kaikki ammattikorkeakoulut tarjoten erilaisia verkko-opintoja omien osaamisalueittensa ja profiiliensa mukaisesti.

Läsnäolevaksi ilmoittautuneena, ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana valittavissasi on maksutta opintoja oman kotikorkeakoulusi ulkopuolelta. Haluat ehkä profiloida tutkintoasi mieleiselläsi tavalla tai olet kiinnostunut opinnoista, joita ei opeteta EVTEKissä. Näistä syistä kannattaa tutustua ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen opintotarjontaan.

Opinto-oikeuden haku ja opintoihin ilmoittautuminen tapahtuvat virtuaaliAMK:n sivuilla, jossa voit koko käsittelyvaiheen seurata hakemuksesi tilaa.

Puoltoprosessi: Hakijan hakemus - tieto virtuaalivirkamiehelle - puolto päätös koulutusohjelmasta - tieto virtuaalivirkamiehelle - tieto hakijalle - vastaanottava AMK ottaa yhteyttä hakijaan.
Hylkyprosessi: Hakijan hakemus - tieto virtuaalivirkamiehelle- hylkäys päätös koulutusohjelmasta - tieto virtuaalivirkamiehelle - tieto hakijalle.

Jos Sinulla on kysymyksiä hyväksiluennasta tai muutoin EVTEKissä noudatettavista menettelytavoista virtuaaliammattikorkeakouluyhteistyössä, ota yhteyttä oman yksikkösi opinto-ohjaushenkilöstöön/opintotoimistoon.

Virtuaaliammattikorkeakoulun kautta tarjottavista opinnoista ja opiskelusta sekä noudatettavista menettelytapaohjeista saat tietoa myös tutustumalla virtuaaliammattikorkeakoulun portaalin opiskelijapalveluihin osoitteessa www.virtuaaliamk.fi.

Esimerkkikurssi virtuaaliammattikorkeakoulun tarjonnasta: Kaunokirjallisuus ja asiantuntijuus

Ajankohta: 15.1-31.5.2007

Tavoitteet: Opiskelija saa näkemyksen siitä, mkä on kaunokirjallisuuden merkitys oman alan asiantuntijuuden ja ammattisivistyksen kehittämisessä.

Sisältö: Asiantuntija tarvitsee työssään muutakin kuin omaan alaansa liittyvä ammatillista tietoa. Ollakseen hyvä ammatissaan hän tarvitsee syvällistä ihmisen ja elämän eri ilmiöiden ymmärrystä. Nykyisellä medioiden aikakaudella tarinoiden ja mielikuvien merkitys on suurempi kuin ehkä koskaan. Kaunokirjalliset teokset tarjoavat oivallisen mahdollisuuden pysähtyä miettimään, mistä tässä kaikessa on kysymys, mihin olen menossa ja minkälainen oman alani asiantuntija haluaisin olla. Opintojakso koostuu lukemisesta, verkkokeskustelusta ja kirjoittamisesta sekä oman opiskelualan tietojen ja omien kokemusten soveltamisesta kaunokirjallisuuden analysointiin.

Opettaja: Pasi Lankinen

login