suomeksi
in English
Bookmark

Ohjaus- ja neuvontapalvelut

Opintojen ohjauksen tavoitteena on sinun oppimisesi ja opintojesi edistymisen tukeminen. Vaikka vastuu opinnoista on sinulla itselläsi, voit hakea ohjausta ja neuvontaa erilaisissa opintoihin liittyvissä asioissa ja ongelmatilanteissa.

Opintoihin perehtyminen ja orientoituminen

Uusi opiskelija perehdytetään opintoihin perehdytyspäivien ja joissakin koulutusohjelmissa järjestettävien orientoivien opintojaksojen avulla. Perehdytyspäivien tehtävänä on tutustuttaa sinut opiskelukäytäntöihin ja opiskeluympäristöön. Orientoiva opintojakso perehdytyttää sinut mm. oman alan opintoihin, kansainvälisyyteen, harjoitteluun ja alan yrityksiin.

Henkilökohtaista opastusta opintojen alkuun - tutorointi ja kv-tutorointi

Opiskelijatutorit ovat vanhemman vuosikurssin opiskelijoita, jotka opastavat sinua perehdytyspäivistä lähtien käytännön asioissa. Kv-tutorit ovat opiskelijatutoreita, jotka opastavat ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita ja auttavat heitä soputumaan opiskeluympäristöön ja suomalaiseen kulttuuriin. Opettajatutorit ovat ammattiaineopettajia, jotka kertovat sinulle alasta ja opinnoista.

Haluatko sinä tutoriksi tai kv-tutoriksi?

Tekniikan ja liiketalouden alan opiskelijoiden on mahdollista osallistua tulevien opiskelijoiden tutortoimintaan. Suomenkielisten tutoreiden koulutuksesta vastaa opiskelijayhdistys Kolmirauta ry ja  kv-tutoreiden koulutuksesta vastaa Kansainvälisten asiain toimisto.

Käytännöt, opintotukineuvonta ja atk-tuki

 • Ilmoittautuminen läsnä- ja poissaolevaksi,  opinto-oikeus, opintotuki:
  Opinto-opas, OVI-portaali/Dokumenttihakemisto. 
 • Opiskelutodistus, opintorekisteriote: henkilökohtaisesti opintotoimistoista aukioloaikoina.
 • Henkilökohtainen opintotukineuvonta: opintotukilautakunnan sihteeri kotisivuilla ilmoittettuina vastaanottoaikoina.
 • Järjestelmiä, ohjelmistoja ja laitteita koskeva neuvonta ongelmatilanteissa ja vikailmoitukset: helpdesk@evtek.fi
  Lisätietoja atk-palvelusta ja luokkien ohjelmistoista: http://support.evtek.fi

Oppimistaidot ja tiedonhakutaidot

Tiedonhakuopetuksesta vastaa kirjasto. Oppimistaidoista järjestetään erillisiä kursseja tai opetus on liitetty orientoiviin opintoihin. Omaehtoiseen opiskeluun löytyy runsaasti kirjallisuutta ja www-materiaalia, ks. esim.:
Tukea opiskeluun ja ohjaamiseen (Helsingin yliopisto)

HOPS-ohjaus, valinnat, korvaavuudet ja hyväksi lukemiset

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS muodostuu virallisesta tutkintorakenteesta, opiskelijan korvaavuuksista ja hyväksi lukemisista sekä opiskelijan itse tutkintorakenteen puitteissa valitsemista opinnoista.

Liiketalouden alalla kaikki opiskelijat tekevät HOPSin. Kulttuurin ja tekniikan aloilla HOPSin tekevät opiskelijat, joilla on useampia korvaavuuksia ja hyväksi lukemisia (mm. siirto-opiskelijat) sekä joustovuodella (5. vuosi) ja yliaikaisina opiskelevat opiskelijat. HOPSin sisällön ja korvaavuudet sekä hyväksi lukemiset hyväksyy koulutusohjelmajohtaja.

Keneltä saan HOPS-ohjausta kurssivalintojen tekoon?

 • Kulttuurin alalla: opettajatutor Hilpi Koivisto, yliopettajat ja koulutusohjelmajohtajat
 • Liiketalouden alalla: opettajatutorit (1. vuosi) ja suuntautumisvaihtoehto -vastaavat (2.- 4. vuosi)
 • Tekniikan alalla: koulutusohjelmajohtajat, opettajatutorit
 • Lisätietoa ja ohje korvaavuuksista, hyväksi lukemisesta ja HOPS-prosessista: Opinto-opas, OVI-portaali, Kotisivut/Opiskelijapalvelut.

Mitä kurssi x sisältää? Mitä esitietovaatimuksia on?

 • Kurssikuvaukset ja esitietovaatimukset: Opinto-opas
 • Lisätietoja: kurssien omat opettajat.

Milloin kurssi x järjestetään?

 • Opetussuunnitelmat ja toteutuvat kurssit: OVI-portaali/ Dokumenttihakemisto/ Opetussuunnitelmat,  Opinto-opas, lukujärjestykset, WinhaWille.
 • Opintojen aikatauluttamista ja opintojen suorittamista koskeva ohjaus: tekniikassa koulutusohjelman assistentit, kulttuurin ja liiketalouden aloilla opettajatutorit.

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi

 • Fyysistä terveyttä koskeva hoito ja neuvonta: terveydenhoitaja.
 • Opiskelu, jaksaminen, ihmissuhteet, talous: kuraattori. Kuraattori myös neuvoo, miten hakea apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin (alkoholi, huumeet, lääkkeet).
 • Mielenterveys, mm. opiskeluvaikeudet, masennus, jännittäminen, kriisitilanteet, unettomuus, pelkotilat, ihmissuhdeongelmat: tekniikan Leppävaaran yksikön opiskelijoille Espoon kaupungin psykologi, tekniikan Myyrmäen yksikön sekä liiketalouden ja kulttuurin alan opiskelijoille oman asuinpaikan psykologipalvelut tai kuraattorin osoittamat palvelut.
 • Uskonnolliset ja hengelliset asiat, elämäntilanne, ihmissuhteet, jaksaminen: oppilaitopappi.

Kansainvälistyminen ja kv-tutorointi

Kansainvälinen vaihto, kotikansainvälistyminen, kv-tutoroinnin ja kv-vertaistutoroinnin järjestäminen: Kansainvälisten asiain toimisto.

Kohti työelämää – harjoittelu ja työllistyminen

 • Harjoittelu- ja työpaikat: OVI-portaali, Suomen ammattikorkeakoulujen työnvälitysjärjestelmä JobStep http://www.jobstep.net/
 • Lisätietoja: Rekrytointipalvelut

Opinnäytetyö (insinöörityö)

 • Opinnäytetyöhön liittyvä ohjaus ja neuvonta: koulutusohjelmien opinnäytetyöseminaarit, kielen opettajat, valvoja-opettajat.
 • Lisätietoja: OVI-portaali/Dokumenttihakemisto, kotisivut.
 • Opinnäyteytyön kirjallisen raportin ohje, tiivistelmäpohja ja nimiösivupohja: OVI-portaali/Dokumenttihakemisto.

Valmistuminen

 • Prosessi, aikataulu ja lomakkeet: Opinto-opas, OVI-portaali/Dokumenttihakemisto, tekniikan kotisivut/Opiskelijapalvelut.
 • Lisätietoja: Opintotoimisto.

 

Päivitetty 10.11.2006, ulla.forsstrom@evtek.fi

login