suomeksi
in English
Bookmark

Tiedottaminen

Info-tv ja Ovi-portaalin pikaviestit

Info-tv:ssä ja Ovi-portaalin pikaviestit-osassa tiedotetaan tärkeistä ajankohtaisista asioista, jotka koskettavat suurta ryhmää, esimerkiksi kirjaston tai opintotoimiston poikkeuksellisista aukioloajoista tai oppituntien peruutuksista. Info-tv:ssä pyörivät tiedotteet näkyvät Ovi-portaalin pikaviesteissä.

Pikaviestit näkyvät kaikille portaalin käyttäjille, ja ne on jaettu yksiköittäin. Käyttäjälle näkyvät etusivulla hänen yksikölleen osoitetut pikaviestit.

Ovi-portaalin tiedotteet

Portaalin tiedotteet on tarkoitettu sellaisille tiedotteille, joiden kohderyhmä on suuri tai tiedotteille, jotka on tarkoitettu portaalissa määritellylle ryhmälle.  Portaalissa määriteltyjä opiskelijaryhmiä ovat:

  • kaikki opiskelijat
  • tietyn koulutusalan opiskelijat
  • tietyn koulutusohjelman opiskelijat
  • tietyn saapumisryhmän opiskelijat.

Tiedotteiden lukija voi valita itselleen näkymään haluamansa ryhmän tiedotteet. Uuden tiedotteen voi lähettää kuka tahansa portaalin käyttäjä. Tiedotteen tulee liittyä työhön tai opiskeluun. Tiedotteen Lähettäjä-kenttään jätetään näkymään oma nimi tai siihen kirjoitetaan sellaisen ryhmän nimi, jonka nimissä viesti lähetetään.

Kun tiedote lähetetään yhden koulutusalan, koulutusohjelman tai saapumisryhmän opiskelijoille, se näkyy portaalissa heti viestin lähettämisen jälkeen. Kun viesti lähetetään kaikille opiskelijoille, se näkyy portaalissa vasta sen jälkeen kun webmaster on hyväksynyt sen. Webmaster hyväksyy tulleet tiedotteet päivittäin. Tiedote hylätään, jos

  • se on suunnattu väärälle käyttäjäryhmälle
  • siinä ei ole lähettäjätietoja tai allekirjoitusta
  • se on epäasiallinen.

Jos webmaster hylkää tai poistaa tiedotteen, hän ilmoittaa siitä tiedotteen lähettäjälle, jos se on tiedossa.

Ovi-portaalin dokumenttihakemisto

Dokumenttihakemistossa on opiskelijoille jaossa ohjeita ja lomakkeita. Dokumentit on jaoteltu aiheiden mukaan.

Ovi-portaalin keskustelupalsta

Ovi-portaalin keskustelupalsta on ryhmitelty aiheittain. Keskustelupalstalla voi ilmaista mielipiteitään melko vapaasti. Webmaster seuraa keskusteluita ja tarvittaessa poistaa tai muokkaa yllyttäviä tai epäasiallisia viestejä. Keskustelupalstalle voi myös laittaa tiedotteita, joita ei voi julkaista muilla tiedotuskanavilla, esimerkiksi osto- ja myynti-ilmoituksia ja vapaa-ajan toimintaan liittyviä tiedotteita. Näille on omat ryhmänsä palstalla. Webmasterilta voi pyytää uuden aiheen lisäämistä palstalle.

Ilmoitustaulut

Ilmoitustauluilla tiedotetaan opiskelijoille ajankohtaisista asioista. Opiskelijat voivat laittaa ilmoitustauluille omia ilmoituksiaan aiheen mukaan niille varatuille paikoille. Tiedotteeseen laitetaan aina päivämäärä, ja oma tiedote käydään hakemassa pois sen vanhennuttua. Vahtimestarit vastaavat yleisistä ilmoitustauluista ja niiden siisteydestä. Vahtimestarit voivat poistaa ilmoitustauluilta vanhentuneita tiedotteita tai tiedotteita, joissa ei ole päivämäärää.

login