suomeksi
in English
Bookmark

EVTEK-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Kolmirauta

Kolmirauta on vuonna 1998 perustettu EVTEK-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, jonka tehtävänä on sekä edustaa opiskelijoita että valvoa heidän yhteisiä etujaan.

Edunvalvonta kohdistuu erityisesti koulutus- ja sosiaalipoliittisiin asioihin, esimerkiksi koulutuksen laatuun, opiskelijan oikeusturvaan, toimeentuloon, hyvinvointiin sekä asumiseen ja terveydenhuoltoon. Toimimme tiiviissä yhteistyössä ammattikorkeakoulun hallinnon kanssa sekä pyrimme yhdessä kehittämään opetuksen ja opiskelun sisältöä. Toimimme tiedonvälittäjänä eri sidosryhmien välillä niin koulumme sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Autamme opiskelijoita myös opiskelun oikeusturvaan liittyvissä asioissa tarvittaessa. Opiskelijakunnalla on lisäksi ammattikorkeakoululaissa määriteltyjä tehtäviä (42 a § ammattikorkeakoululaki).

Kolmirauta nimeää opiskelijaedustajat EVTEK-ammattikorkeakoulun hallitukseen ja lakisääteisiin opintotuki- ja tutkintolautakuntiin. Näissä toimielimissä Kolmiraudan edustajat osallistuvat tasavertaisesti päätöksentekoon ja täten valvovat opiskelijoiden etua EVTEKissä. Kolmirauta kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvonta- ja palveluorganisaatioon Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto – SAMOK ry:een. SAMOKin kautta Kolmiraudalla on mahdollisuus vaikuttaa laajemmin opiskelijaelämään yhdessä pääkaupunkiseudun muiden opiskelijakuntien kanssa sekä valtakunnallisella tasolla.

Kolmiraudan ylin päättävä elin on edustajisto, joka valitaan syksyisin vaalilla kalenterivuosittain vaihtuvaksi toimikaudeksi. Asettumalla ehdokkaaksi edustajistovaaliin voit päästä mukaan vaikuttamaan siihen, mitä Kolmirauta tekee ja on mieltä asioista. Myös äänestämällä voit vaikuttaa – ei ole ollenkaan samantekevää kuka asioista päättää puolestasi. Suurin osa vaikuttamisesta ei näy ulospäin, mutta vaatii paljon työtä, jonka takia jokainen jäsen on tervetullut Kolmiraudan toimintaan mukaan. Kolmirauta tarjoaa opiskelijoille mm. neuvoja kiperissä tilanteissa opintojen aikana ja järjestää vapaa-ajantoimintaa esimerkiksi risteilyn ja fuksiaisten merkeissä. Näkyvin osa Kolmiraudan toiminnassa on uusia opiskelijoita ohjaavien tutoreiden koulutus.

Kolmiraudan jäseneksi voi liittyä jokainen EVTEK-ammattikorkeakoulussa opiskeleva. Jäsenyys on vapaaehtoinen. Jokainen jäsen saa SAMOK-opiskelijakortin, joka oikeuttaa opiskelijoille suunnattuihin alennuksiin, esimerkiksi opiskelijalounaaseen ja alennukseen juna- ja linja-autolipuista. Jäsenlomakkeita saa Kolmiraudan toimistosta.

Kolmiraudan puheenjohtajana vuonna 2007 toimii Pauliina Kervinen, pj.kolmirauta@evtek.fi. Kolmiraudalla on myös päätoiminen työntekijä, pääsihteeri, ps.kolmirauta@evtek.fi.

Lisätietoja Kolmiraudasta osoitteesta http://kolmirauta.evtek.fi, yhteydenotot sähköpostilla kolmirauta@evtek.fi tai puhelimitse 020 7553 644. Meihin voit ottaa yhteyttä vaikkapa silloin, kun Kelan ohjeet opintotuesta eivät tunnu aukeavan tai jos merkinnät opintosuorituksista eivät pyynnöistä huolimatta ole ajan tasalla.

Liittymisesi Kolmirautaan on tärkeää – mitä useampi meitä on, sitä kuuluvampi on äänemme.

login