suomeksi
in English
Bookmark

KANSAINVÄLINEN EVTEK

Kansainväliset asiat -osion tarkoitus on tarjota EVTEK-ammattikorkeakoulun opiskelijalle hyödyllistä tietoa mahdollisuuksista kansainvälistymiseen niin kotimaassa kuin maailmalla EVTEKissä suorittamien opintojen aikana.

EVTEK-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen kansainvälisimmistä ammattikorkeakouluista ja kansainvälistyminen on tärkeä osa EVTEK:n strategiaa. Kansainvälisen toiminnan keskeisessä osassa ovat viisi kansainvälistä englanninkielistä koulutusohjelmaa, opiskelija-, harjoittelija- ja opettajavaihto sekä erilaiset projektit. Lisäksi runsas vieraskielinen opetustarjonta, kansainväliset tutkinto-opiskelijat, ulkomaiset luennoitsijat ja vaihto-opiskelijat luovat oppilaitokseen aidosti kansainvälisen ilmapiirin. Yhteistyö eri puolilla maailmaa sijaitsevien yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa mahdollistaa vuosittain yli 200 EVTEKin opiskelijalle opiskelu- tai työharjoittelupaikan tai molemmat ulkomailla.

EVTEK osallistuu aktiivisesti seuraaviin ohjelmiin: Lifelong Learning Programme, Nordplus, Leonardo da Vinci, Ammattikorkeakoulujen Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteistyöverkosto, ja UNEVOC (The International Project on Technical and Vocational Education of UNESCO).

Työelämän ja markkinoiden lisääntyvä kansainvälistyminen sekä yhteiskunnan kasvava monikulttuurisuus ja sen hyödyntäminen tarkoittavat, että tämän päivän työelämässä tarvitaan osana ammatillista osaamista valmiuksia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä toimimiseen. Kansainvälinen kokemus tarjoaa välineitä toimia niin kansainvälisissä kuin muissakin työtehtävissä.

EVTEK tarjoaa runsaasti kansainvälistymismahdollisuuksia opintojen aikana. Tehokkain tapa kansainvälistyä on opiskella ja/tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla. Ulkomailla suoritetuista opinnoista ja harjoittelusta saadut taidot ja valmiudet ovat sellaisia, joita työnantajat yleisestikin pitävät suuressa arvossa. Ulkomailla vietetty pidempi ajanjakso joko opintojen tai työn merkeissä viestittää, että opiskelija selviytyy itsenäisesti, on yhteistyökykyinen, sopeutuu uusiin tilanteisiin, omaa valmiudet ottaa uusia haasteita vastaan ja on positiivinen ja avoin. Työnhakua ajatellen ulkomailla suoritettu vaihto-opiskelu ja/tai harjoittelu auttaa myös erottumaan muista saman tutkinnon suorittaneista.

Matkailu on avartavaa, mutta opiskelu ja/tai harjoittelu ulkomailla tarjoaa mahdollisuuden oppia tuntemaan jokin vieras maa ja kulttuuri perusteellisemmin sekä tietenkin hankkimaan käytännön kielitaitoa. Pidempiaikainen ulkomaan jakso tarjoaa myös mahdollisuuden luoda tulevaisuutta varten kontakteja, joista voi olla hyötyä niin henkilökohtaisella kuin ammatillisella tasolla. Lisäksi ulkomailla asuminen lisää sosiaalisia valmiuksia ja selviytymistaitoja sekä kasvattaa itsetuntemusta ja sitä kautta nostaa itsetuntoa, edistää suvaitsevaisuutta ja vieraiden kulttuurien edustajien ymmärtämystä.

Kansainvälistyä voi myös Suomessa nk. kotikansainvälistymisen avulla. EVTEK on kansainvälinen ammattikorkeakoulu, jossa on viisi englanninkielistä koulutusohjelmaa. EVTEKissä opiskelee vuosittain lähes 400 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa, jotka edustavat yli 50:tä eri kansallisuutta. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden lisäksi EVTEKissä opiskelee vuosittain lähes 160 vaihto-opiskelijaa partnerikorkeakouluista ympäri maailmaa. Kansainvälisten opiskelijoiden tutorointi tarjoaa mahdollisuuden perehdyttää ulkomaalainen maahamme ja EVTEKiin, mutta myös mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja heidän kulttuureihinsa. Tämän lisäksi EVTEK tarjoaa mahdollisuuksia osallistua vieraskieliseen opetukseen ja monipuoliseen vieraiden kielten opetukseen. Muita kotikansainvälistymisen keinoja on mm. kansainvälisyyttä käsittelevien kurssien opiskelu, työharjoittelun suorittaminen kansainvälisessä yrityksessä Suomessa sekä opinnäytetyön tekeminen yhdessä ulkomaalaisen opiskelijan kanssa.

Toivottavasti saat oheisista linkeistä hyödyllisiä ja innostavia ideoita oman kansainvälistymisesi edistämiseksi. Kansainvälisyys avartaa näkemyksiä ja luo uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia!

Kansainvälistymismahdollisuuksista opintojesi aikana voit keskustella myös kansainvälisten asiain koordinaattoreiden kanssa. Kv-koordinaattoreiden yhteystiedot löydät kohdasta ohesta.

Terveisin,
Liisa, Tiina, Eija ja Kaija
Kansainvälisten asiain toimisto

Tästä osiosta löytyvät tiedot koskevat lukuvuotta 2007-2008. Muutokset tietoihin voivat olla mahdollisia.

login