suomeksi
in English
Bookmark

Huonekalukonservointi HOK04

Huonekalukonservointi HKO04 1. vuosi

Vuositeema

Orientointi ja perusosaaminen.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Itsensä kehittäminen (KL)

Kuvalla viestimisen taito

Dokumentointi

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK127Esinepiirustus3Ei määritelty
MUK1061Yleinen taidehistoria31.vsk*
MUK142Valokuvaus l31.vsk**
MUK1021Värin perusopintojakso1.51.vsk
MUK130Konservointikemian perusteet31.vsk
MUK131Laboratoriotyöskentelyn perusteet1.51.vsk
MUK133Orgaaninen kemia1.51.vsk
MUK134Biologia/Mikrobiologia31.vsk
MUK135Tekninen museologia I31.vsk
MUY1010Kirjallinen viestintä, suomen kieli1.51.vskEi määritelty**
MUK1620YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET1.51.vsk
25.5

Ammattiopinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KOHK001Puumateriaali ja puulajien tunnistus31.vsk
KOHK002Puuntyöstötekniikat4.51.vsk
KOHK003Viilutus ja intarsia4.51.vsk
KOHK004Pintakäsittelyt31.vsk
KOHK005Maalaustekniikat ja materiaalit1.51.vsk
KOHK016Huonekalujen ja sisustuksen historia31.vsk
KOHK017Puun konservointi61.vsk
25.5

Vapaasti valittavat opinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
VAPVAL050Digitaalinen mikroskooppikuvaus1.51.vsk, 2.vsk, 3.vsk
VAPVAL056Ennaltaehkäisevän konservoinnin verkkokurssi1.51.vsk
3

Huonekalukonservointi HOK04 2. vuosi

Vuositeema

Konservointitiede ja -prosessit; ammattispesifiset taidot ja tiedot.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK125Kulttuuriperintömme1.52.vsk
MUK1060Suomen taidehistoria31.vsk, 2.vsk*
MUK124Kulttuurihistoria1.52.vsk
MUY1011Suullinen viestintä, suomen kieli1.5Ei määritelty
MUK1030Englanti31.vsk
MUK136Tekninen museologia II1.52.vsk
MUK1070Logistiikka ja rahoitus1.5Ei määritelty
13.5

Ammattiopinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KOHK006Koristemaalaus32.vsk
KOHK008Pigmentit32.vsk
KOHK019Huonekalun konservointi I10.52.vsk
KOHK026Kultaus32.vsk
KOHK027Kultauksen konservointi32.vsk
22.5

Vapaasti valittavat opinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
VAPVAL050Digitaalinen mikroskooppikuvaus1.51.vsk, 2.vsk, 3.vsk
VAPVAL058Retusointi1.52.vsk
3

Harjoittelu

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
TYOHA100Työharjoittelu122.vsk
12

Huonekalukonservointi HOK04 3. vuosi

Vuositeema

Avainkvalifikaatiot, ammattiosaamisen syventäminen.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Eettinen osaaminen (KL)

Konservointi

Konteksti

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK126Konservoinnin historia, filosofia ja etiikka1.53.vsk***
MUK1030Englanti31.vsk
MUY102Ruotsi33.vsk**
MUK137Ennaltaehkäisevä konservointi1.53.vsk****
MUY1030Metodologia33.vsk
12

Ammattiopinnot

Eettinen osaaminen (KL)

Konservointi

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KOHK012Analyyttiset tutkimusmenetelmät33.vsk
KOHK018Maalatun puun konservointi63.vsk**
KOHK020Huonekalun konservointi II7.53.vsk**
16.5

Vapaasti valittavat opinnot

Itsensä kehittäminen (KL)

Konteksti

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
VAPVAL050Digitaalinen mikroskooppikuvaus1.51.vsk, 2.vsk, 3.vsk
VAPVAL059Ikonografia1.52.vsk, 3.vsk**
3

Harjoittelu

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)

oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti

Konservointi

Työelämävalmiudet

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
TYOHA200Työharjoittelu183.vsk****
18

Huonekalukonservointi HOK04 4. vuosi

Vuositeema

Soveltaminen, reflektointi, ammattiin kasvaminen.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK132Analyyttiset tutkimusmenetelmät34.vsk
MUK1617YRITYSSUUNNITTELU1.5Ei määritelty
4.5

Ammattiopinnot

Eettinen osaaminen (KL)

Konservointi

Itsensä kehittäminen (KL)

Konteksti

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KOHK021Huonekalukonservointi III7.54.vsk**
KOHK024Nahan teknologia ja tunnistus1.54.vsk**
KOHK025Nahan konservointi34.vsk**
12

Opinnäyte

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
OPNAT100Opinnäytetyö154.vsk
15

login