suomeksi
in English
Bookmark

Tekstiilikonservointi TEK04

Tekstiilikonservointi TEK04 1. vuosi

Vuositeema

Orientointi ja perusosaaminen.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Itsensä kehittäminen (KL)

Kuvalla viestimisen taito

Dokumentointi

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK127Esinepiirustus3Ei määritelty
MUK1061Yleinen taidehistoria31.vsk*
MUK142Valokuvaus l31.vsk**
MUK1021Värin perusopintojakso1.51.vsk
MUK130Konservointikemian perusteet31.vsk
MUK131Laboratoriotyöskentelyn perusteet1.51.vsk
MUK133Orgaaninen kemia1.51.vsk
MUK134Biologia/Mikrobiologia31.vsk
MUK135Tekninen museologia I31.vsk
MUY1010Kirjallinen viestintä, suomen kieli1.51.vskEi määritelty**
MUK1620YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET1.51.vsk
25.5

Ammattiopinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KOTE008Tekstiilikemia1.51.vsk
KOTE009Kuiduntunnistus1.51.vsk
KOTE010Värjäys31.vsk
KOTE012Tekstiiliteknologia ja -rakenteet31.vsk
KOTE011Dokumentointi1.51.vsk
KOTE013Johdatus tekstiilikonservointiin31.vsk
KOTE014Tukikankaat ja -pistot4.51.vsk
KOTE015Tekstiilien puhdistus I31.vsk
KOTE017Tekstiilikonservointi (tasotekstiili)61.vsk
KOTE021Tekstiilihistoria31.vsk
30

Vapaasti valittavat opinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
VAPVAL050Digitaalinen mikroskooppikuvaus1.51.vsk, 2.vsk, 3.vsk
VAPVAL056Ennaltaehkäisevän konservoinnin verkkokurssi1.51.vsk
3

Tekstiilikonservointi TEK04 2. vuosi

Vuositeema

Konservointitiede ja -prosessit; ammattispesifiset taidot ja tiedot.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK125Kulttuuriperintömme1.52.vsk
MUK1060Suomen taidehistoria31.vsk, 2.vsk*
MUK124Kulttuurihistoria1.52.vsk
MUY1011Suullinen viestintä, suomen kieli1.5Ei määritelty
MUK1030Englanti31.vsk
MUK136Tekninen museologia II1.52.vsk
MUK1070Logistiikka ja rahoitus1.5Ei määritelty
13.5

Ammattiopinnot

Itsensä kehittäminen (KL)

Konservointi

Materiaalianalyysit

Konteksti

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KOTE016Tekstiilien puhdistus II1.52.vsk
KOTE018Kemia ( Puhdistus)32.vsk
KOTE019Pukuhistoria1.52.vsk
KOTE020Kansanpuvut1.52.vsk
KOTE022Pukukonservointi62.vsk****
KOTE023Pukujen näyttelyrakenteet1.52.vsk
KOTE024Ryijykonservointi62.vsk
KOTE025Liima-aineet ja niiden käyttö1.52.vsk
22.5

Vapaasti valittavat opinnot

Dokumentointi

Konservointi

Kokoelmat

Eettinen osaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
VAPVAL064Pitsikonservointi1.52.vsk***
VAPVAL065Metallit tekstiileissä1.53.vsk****
VAPVAL050Digitaalinen mikroskooppikuvaus1.51.vsk, 2.vsk, 3.vsk
4.5

Harjoittelu

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
TYOHA100Työharjoittelu122.vsk
12

Tekstiilikonservointi TEK04 3. vuosi

Vuositeema

Avainkvalifikaatiot, ammattiosaamisen syventäminen.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Eettinen osaaminen (KL)

Konservointi

Konteksti

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)

Kuvalla viestimisen taito

Dokumentointi

Materiaalianalyysit

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK126Konservoinnin historia, filosofia ja etiikka1.53.vsk***
MUK1030Englanti31.vsk
MUY102Ruotsi33.vsk**
MUK137Ennaltaehkäisevä konservointi1.53.vsk****
MUY1030Metodologia33.vsk
MUK139Tietokonedokumentointi31.vsk
MUK128Valokuvaus ll, Digitaalinen valokuvaus1.52.vsk**
MUK129Analyyttinen valokuvaus32.vsk***
MUK138Näyttelytoiminta1.53.vsk
MUK140Markkinoinnin menestystekijät32.vsk
MUK141Modernit materiaalit1.54.vsk
25.5

Ammattiopinnot

Eettinen osaaminen (KL)

Konservointi

Materiaalianalyysit

Dokumentointi

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KOTE005Konservoinnin tietous (tentti)1.53.vsk**
KOTE026Pigmentit33.vsk
KOTE030Entsyymit ja valkaisuaineet1.54.vsk**
KOTE027Nahan teknologia ja tunnistus1.53.vsk**
KOTE028Nahan konservointi33.vsk***
KOTE029Monimateriaalitekstiilin konservointi123.vsk****
KOTE001Luonnonmateriaalit1.52.vsk
KOTE002Synteettiset materiaalit1.52.vsk
KOTE003Synteettisten ja luonnonmateriaalien laboratoriotyöskentely1.53.vsk
KOTE006Projektit l (kokoelmanhallinta)32.vsk
KOTE007Projektit ll (näyttely)34.vsk
KOTE033Opinnäytetyöprojekti154.vsk
48

Vapaasti valittavat opinnot

Itsensä kehittäminen (KL)

Konteksti

Dokumentointi

Eettinen osaaminen (KL)

Konservointi

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
VAPVAL050Digitaalinen mikroskooppikuvaus1.51.vsk, 2.vsk, 3.vsk
VAPVAL059Ikonografia1.52.vsk, 3.vsk**
VAPVAL063Paperikonservoinnin perusteet1.53.vsk***
4.5

Harjoittelu

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)

oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti

Konservointi

Työelämävalmiudet

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
TYOHA200Työharjoittelu183.vsk****
18

Tekstiilikonservointi TEK04 4. vuosi

Vuositeema

Soveltaminen, reflektointi, ammattiin kasvaminen.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK132Analyyttiset tutkimusmenetelmät34.vsk
MUK1163Tutkimusviestintä1.54.vsk
MUK1617YRITYSSUUNNITTELU1.5Ei määritelty
6

Ammattiopinnot

Konservointi

Materiaalianalyysit

Dokumentointi

Eettinen osaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

Konteksti

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KOTE030Entsyymit ja valkaisuaineet1.54.vsk**
KOTE004Analyyttiset tutkimusmenetelmät34.vsk
KOTE031Etnografisten tekstiilien konservointi64.vsk******
KOTE032Maalattujen tekstiilien konservointi64.vsk*****
16.5

Vapaasti valittavat opinnot

Dokumentointi

Eettinen osaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

Konservointi

Materiaalianalyysit

Konteksti

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
VAPVAL050Digitaalinen mikroskooppikuvaus1.51.vsk, 2.vsk, 3.vsk
VAPVAL066Kirkkotekstiilien konservointi4.54.vsk******
6

Opinnäyte

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
OPNAT100Opinnäytetyö154.vsk
15

login