suomeksi
in English
Bookmark

Kulttuurihistoriallisten interiöörien konservointi HIK06S

Kulttuurihistoriallisten interiöörien konservointi HIK06S 1. vuosi

Vuositeema

Orientointi ja perusosaaminen.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MYA103Ammattialan englanti31.vsk, 2.vsk
MUK1061Yleinen taidehistoria31.vsk*
6

Ammattiopinnot

Vapaasti valittavat opinnot

Kulttuurihistoriallisten interiöörien konservointi HIK06S 2. vuosi

Vuositeema

Konservointitiede ja -prosessit; ammattispesifiset taidot ja tiedot.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK134Biologia/Mikrobiologia31.vsk
MUY1019Kirjoitus- ja puheviestintä, suomen kieli32.vsk***
MUK1060Suomen taidehistoria31.vsk, 2.vsk*
MUK1616YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET31.vsk
12

Ammattiopinnot

Kulttuurihistoriallisten interiöörien konservointi HIK06S 3. vuosi

Vuositeema

Avainkvalifikaatiot, ammattiosaamisen syventäminen.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

Muotoiluprosessin osaaminen (M07)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUY102Ruotsi33.vsk**
MUAVT2023Markkinoinnin menestystekijät32.vskEi määritelty*
6

Ammattiopinnot

Kulttuurihistoriallisten interiöörien konservointi HIK06S 4. vuosi

Vuositeema

Soveltaminen, reflektointi, ammattiin kasvaminen.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Eettinen osaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK195Vakuuttava viestintä ja asiakkaan kohtaaminen33.vsk***
KOP018xAnalyyttiset tutkimusmenetelmät33.vsk
6

Ammattiopinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KOAHK045Keramiikka ja lasi rakennuksissa33.vsk
3

Opinnäyte

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
OPNAT200Opinnäytetyö154.vsk
15

login