suomeksi
in English
Bookmark

Kulttuurihistoriallisten esineiden konservointi EKO04

Kulttuurihistoriallisten esineiden konservointi EKO04 1. vuosi

Vuositeema

Orientointi ja perusosaaminen.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Itsensä kehittäminen (KL)

Kuvalla viestimisen taito

Dokumentointi

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK127Esinepiirustus3Ei määritelty
MUK1061Yleinen taidehistoria31.vsk*
MUK142Valokuvaus l31.vsk**
MUK1021Värin perusopintojakso1.51.vsk
MUK130Konservointikemian perusteet31.vsk
MUK131Laboratoriotyöskentelyn perusteet1.51.vsk
MUK133Orgaaninen kemia1.51.vsk
MUK134Biologia/Mikrobiologia31.vsk
MUK135Tekninen museologia I31.vsk
MUY1010Kirjallinen viestintä, suomen kieli1.51.vskEi määritelty**
MUK1620YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET1.51.vsk
25.5

Ammattiopinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KOES001Kopioiden valmistus31.vsk
KOES002Galvanoplastiset kopiot1.51.vsk
KOES003Mittapiirustus1.51.vsk
KOES004Sähkökemia1.51.vsk
KOES005Metallurgia1.51.vsk
KOES006Keramiikan konservointi121.vsk
KOES007Metallien konservointi I61.vsk
27

Vapaasti valittavat opinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
VAPVAL056Ennaltaehkäisevän konservoinnin verkkokurssi1.51.vsk
VAPVAL050Digitaalinen mikroskooppikuvaus1.51.vsk, 2.vsk, 3.vsk
3

Kulttuurihistoriallisten esineiden konservointi EKO04 2. vuosi

Vuositeema

Konservointitiede ja -prosessit; ammattispesifiset taidot ja tiedot.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK125Kulttuuriperintömme1.52.vsk
MUK1060Suomen taidehistoria31.vsk, 2.vsk*
MUK124Kulttuurihistoria1.52.vsk
MUY1011Suullinen viestintä, suomen kieli1.5Ei määritelty
MUK1030Englanti31.vsk
MUK136Tekninen museologia II1.52.vsk
MUK1070Logistiikka ja rahoitus1.5Ei määritelty
13.5

Ammattiopinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KOES008Lasin konservointi92.vsk
KOES009Lyijylasi1.52.vsk
KOES010Arkeologian perusteet1.52.vsk
KOES011Metallien konservointi II62.vsk
KOES012Kivikonservointi4.52.vsk
KOES013Projekti I kokoelmanhallinta32.vsk
25.5

Vapaasti valittavat opinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
VAPVAL050Digitaalinen mikroskooppikuvaus1.51.vsk, 2.vsk, 3.vsk
1.5

Harjoittelu

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
TYOHA100Työharjoittelu122.vsk
12

Kulttuurihistoriallisten esineiden konservointi EKO04 3. vuosi

Vuositeema

Avainkvalifikaatiot, ammattiosaamisen syventäminen.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Eettinen osaaminen (KL)

Konservointi

Konteksti

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK126Konservoinnin historia, filosofia ja etiikka1.53.vsk***
MUK137Ennaltaehkäisevä konservointi1.53.vsk****
MUY102Ruotsi33.vsk**
MUY1030Metodologia33.vsk
9

Ammattiopinnot

Itsensä kehittäminen (KL)

Konservointi

Konteksti

oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti

Työelämävalmiudet

Konservointi

Kokoelmat

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KOES014Orgaaniset materiaalit/ Proteiinit1.53.vsk
KOES015Puuntunnistus ja ajoitus1.53.vsk
KOES016Meriarkeologisen materiaalin konservointi63.vsk***
KOES017Puuntyöstötekniikat ja ominaisuudet33.vsk***
KOES018Kuidun tunnistus1.53.vsk
KOES020Johdanto luu-ja sarvimateriaaliin1.53.vsk***
KOES023Nahka konservointi33.vsk**
KOES029Synteettisten ja luonnonmateriaalien laboratoriotyöskentely1.52.vsk, 3.vsk
19.5

Vapaasti valittavat opinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
VAPVAL050Digitaalinen mikroskooppikuvaus1.51.vsk, 2.vsk, 3.vsk
1.5

Harjoittelu

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)

oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti

Konservointi

Työelämävalmiudet

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
TYOHA200Työharjoittelu183.vsk****
18

Kulttuurihistoriallisten esineiden konservointi EKO04 4. vuosi

Vuositeema

Soveltaminen, reflektointi, ammattiin kasvaminen.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK132Analyyttiset tutkimusmenetelmät34.vsk
MUK1617YRITYSSUUNNITTELU1.5Ei määritelty
MUK1163Tutkimusviestintä1.54.vsk
6

Ammattiopinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KOES025Pigmentit1.54.vsk
1.5

Vapaasti valittavat opinnot

Opinnäyte

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
OPNAT100Opinnäytetyö154.vsk
15

login