suomeksi
in English
Bookmark

Liiketalouden koulutusalan harjoittelu

Tavoitteet ja vaatimukset

Ammattikorkeakoulun opiskelun keskeisiä tavoitteita ovat työelämälähtöisyys ja käytännönläheisyys. Näitä tavoitteita tukee ammattikorkeakoulussa opiskeluun pakollisena kuuluva 20 viikon pituinen harjoittelu, joka hyväksyttyine raportteineen sekä suoritettuine työ- ja urasuunnitteluopintojaksoineen vastaa 30 opintopistettä. European Business Administration -koulutusohjelmassa harjoittelu suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena ja sen pituus on 40 viikkoa, joka vastaa 60 opintopistettä.

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija

• tutustuu käytännön työelämään
• tutustuu harjoitteluyritykseen ja sen liiketoimintaan
• tutustuu oman alansa toimintaan
• osaa soveltaa käytäntöön oppimiaan tietoja
• luo toimivat suhteet yritykseen (sekä mahdollisuuksien mukaan siihen verkostoon, jossa yritys toimii)
• hankkii tietoja ja materiaalia opinnäytetyötänsä varten.

Harjoittelun vaatimuksissa ja toteutuksessa noudatetaan EVTEK Liiketalouden ja hallinnon koulutusalan harjoitteluohjeita. Päättötodistuksen saaminen edellyttää, että kaikki vaadittu harjoittelu on suoritettu.

Harjoittelu on mahdollista aloittaa aikaisintaan ensimmäisen vuoden opintojen aikana. Harjoittelun voi suorittaa yhdessä (20 viikkoa) tai kahdessa (10 vk + 10 vk) erässä. Harjoittelusta voi olla korkeintaan 10 viikkoa perusharjoittelua kaupan ja hallinnon alalta. Vähintään puolet (10 vk) harjoittelusta tulee olla ammattiharjoittelua oman suuntautumisvaihtoehdon alalta, ja se voidaan suorittaa vasta, kun opiskelija on osallistunut suuntautumisvaihtoehdon mukaisiin opintoihin. 20 viikon yhtämittaisen harjoittelun on kokonaisuudessaan oltava suuntautumisvaihtoehdon mukaista ammattiharjoittelua.

Toteutus

Harjoittelu suoritetaan opiskeluaikana. Opintojen edistymisen kannalta on suotavaa suorittaa harjoittelu kesäisin, siten että 1. vuoden jälkeen suoritetaan perusharjoittelu ja 2. tai 3. vuoden jälkeen ammattiharjoittelu. Harjoittelun voi suorittaa myös lukukausien aikana tai jatkuvana osapäivätyönä saman työnantajan palveluksessa.

Harjoittelu tapahtuu tavallisesti palkallisessa työsuhteessa. Tarvittaessa harjoitteluajalle voi hakea  opintotukea (ks. Opiskelun käytännöt > Opintotuki). Ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun voi anoa mm.matka-apurahaa oppilaitokselta.

Harjoittelu ulkomailla

Pakollisen harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla. Oppilaitos tukee ensisijaisesti opinnoissa jo edenneiden opiskelijoiden kansainvälistä harjoittelua. Kansainväliseen harjoitteluun voi hakeutua omien yhteyksien lisäksi mm. EVTEKin kansainvälisten yhteistyöprojektien sekä erilaisten harjoittelijavaihto-ohjelmien kautta.

Valvonta ja hyväksyminen

Opiskelija ilmoittautuu harjoittelujaksoille Winhan kautta samoin kuin mille tahansa opintojaksolle. Opiskelija laatii harjoittelustaan raportin ja toimittaa sen harjoittelukoordinaattorille.

Ohjaus ja neuvonta

Suuntautumisvaihtoehdon vastaava yliopettaja antaa lisätietoja harjoittelusta.

Työnvälitys

EVTEKin liiketalouden opiskelijoille suunnatut työtarjoukset löytyvät OVI-portaalin tiedotteista ja  Jobstep.netistä sen mukaan, mitä kanavaa työnantaja on halunnut käyttää. Molempia kannattaa seurata.

Lisätietoja

EVTEK-ammattikorkeakoulu
Liiketalouden koulutusala
Harjoittelukoordinaattori Satu Attila
Rekrytointipalvelut
Leiritie 1, 01600 VANTAA

puhelin 020 7553 520
gsm     040 5088 520
faksi    020 7553 558

rekrytointi@evtek.fi

Suomen ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelu
www.jobstep.net

 

login