suomeksi
in English
Bookmark

Tekniikan koulutusalan harjoittelu

Harjoittelu on tärkeä osa ammattikorkeakouluinsinöörin opintoja. Se tarjoaa mahdollisuuden tutustua käytännön työtehtäviin, soveltaa opittuja tietoja ja taitoja työelämässä sekä arvioida omaa osaamista ja kiinnostuksen kohteita todellisessa työympäristössä ammatillisen suuntautumisen hahmottamiseksi. Harjoittelu myös ohjaa opiskelijaa omatoimisuuteen ja vastuullisuuteen niin työnhakijana kuin työntekijänäkin.

Tavoitteet ja vaatimukset

Harjoittelun vaatimuksissa ja toteutuksessa noudatetaan koulutusohjelmakohtaisia opetussuunnitelmia ja harjoitteluohjeita. Insinööritutkintoon (AMK) harjoittelua sisältyy 30 opintopistettä (20 viikkoa). Kaikki tutkintoon kuuluva harjoittelu tulee suorittaa opiskeluaikana. Päättötodistuksen saaminen edellyttää, että vaadittu harjoittelu on suoritettu.

Kaikki vaadittava harjoittelu suoritetaan koulutusohjelman mukaisissa työtehtävissä. Työkokemuksen hankkimisessa pyritään nousujohteisuuteen ja ammatilliseen kasvuun. Opintojen alkupuolella hakeudutaan koulutusalan käytännön tehtäviin ja opintojen edistyttyä ja ammatillisen osaamisen kartuttua vaativimpiin, insinöörin ammattiin ohjaaviin suunnittelu-, kehitys- ja työnjohtotehtäviin.

Toteutus

Harjoittelu hankitaan lukuvuosien 5. periodin ja kesätaukojen aikana. Harjoittelu suoritetaan vähintään kahdessa osassa. Lisätietoja saa harjoittelun opintojaksokuvauksista.

Harjoittelu suoritetaan yleensä palkallisessa työsuhteessa. Tarvittaessa harjoitteluajalle voi hakea  opintotukea (ks. Opiskelun käytännöt > Opintotuki). Ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun voi anoa apurahaa rekrytointipalveluista.

Harjoittelu ulkomailla

Harjoittelun voi soveltuvin osin suorittaa myös ulkomailla. Kansainväliseen harjoitteluun voi hakeutua omien yhteyksien lisäksi mm. EVTEKin kansainvälisten yhteistyöprojektien sekä IAESTE-, Leonardo- ja Nordjobb -harjoittelijavaihto-ohjelmien kautta. Kansainvälisestä harjoittelusta tulee kirjoittaa kv-harjoitteluraportti. Ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun voi anoa matka-apurahaa rekrytointipalveluista.

Valvonta ja hyväksyminen

Koulutusohjelmanjohtajat valvovat harjoittelua ja vastaavat sen laadun tasosta. He myös hyväksyvät harjoittelun työtodistusten perusteella. Harjoittelusta laaditaan lisäksi harjoitteluraportti. Lisätietoja harjoittelun hyväksyttämiseen liittyvistä menettelyistä saa koulutusohjelman assistentilta.

Ohjaus ja neuvonta

Perustiedot opintoihin sisältyvästä harjoittelusta ja työnhausta löytyvät OVI-portaalista kohdasta Tiedottaminen > Dokumentit > AMK opiskelijat > Harjoittelu. Sieltä löytyvät myös koulutusalakohtaiset listat harjoittelupaikoista ja valmistuneiden työpaikoista.

Yksityiskohtaisemmat tiedot harjoittelun sisällöistä ja järjestelyistä jaetaan opintoryhmäkohtaisissa harjoitteluinfoissa. Infotilaisuudet järjestetään yhteistyössä kunkin koulutusohjelman johtajan kanssa. Rekrytointipalvelut järjestää lisäksi erillisiä infoja Suomen ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelun, Jobstep.netin, käytöstä.

Työnvälitys

EVTEKin tekniikan opiskelijoille suunnatut työtarjoukset löytyvät OVI-portaalin tiedotteista ja Jobstep.netistä sen mukaan, mitä kanavaa työnantaja on halunnut käyttää. Molempia kannattaa seurata.

Lisätietoja

EVTEK-ammattikorkeakoulu
Tekniikan koulutusala
Rekrytointipalvelut
Harjoitteluinsinööri Anja Saiyar
Assistentti Jenni Järvinen
Assistentti Tiina Niskanen (Jobstep)
Vanha maantie 6, 02650 Espoo

puhelin 020 7553 500
faksi    020 7553 827

rekrytointi@evtek.fi 

Suomen ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelu
www.jobstep.net

Vastaanottoajat

Leppävaara:  maanantai - torstai klo 10 - 12
                   Jenni Järvinen, huone b127.4

Myyrmäki:    Voit tilata vastaanoton Vantaalle osoitteesta rekrytointi@evtek.fi .

Vastaanottoa ei pidetä tentti- eikä lomakausina.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Henkilökohtainen ohjaus: varaathan ajan etukäteen!

login