suomeksi
in English
Bookmark

Järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt koskevat ammattikorkeakoulussa  opiskelevia ja työskenteleviä henkilöitä. Järjestyssäännöissä edellytetään käytöstä, joka vastaa eettisesti hyväksyttäviä tapoja. Järjestyssääntöjä sovelletaan myös muualla kun on kyse ammattikorkeakoulun toiminnasta.

• Ammattikorkeakoulussa työskennellään työjärjestyksen ja sovittujen työaikojen mukaisesti.

• Opiskelutilanteissa kunnioitetaan muiden työrauhaa.

• Vilppitapaukset käsittelee oikeusturvalautakunta ja rangaistuksesta päättää rehtori tai ammattikorkeakoulun hallitus.

• Jokaisen tulee huolehtia siitä, että hänen vakinainen osoitteensa on ammattikorkeakoulun tiedossa. 

• Matkapuhelimien käyttö opetuksen aikana ei ole sallittua. 

• Aiheettoman palo- tai vartijahälytyksen aiheuttaja on velvollinen korvaamaan siitä syntyneet kulut.

• Ammattikorkeakoulun ja siinä opiskelevien ja työskentelevien omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta tulee heti ilmoittaa vastuuhenkilöille sekä vahtimestareille. Ammattikorkeakoulu  ei vastaa henkilökohtaisesta omaisuudesta.

• Ammattikorkeakoulu on vakuuttanut opiskelijat tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa opetussuunnitelmien mukaisessa toiminnassa sekä tähän liittyvillä välittömillä opintomatkoilla.
Opiskelijoille suositellaan kuitenkin otettavaksi ulkomaanmatkoille lisäksi henkilökohtainen matkavakuutus.

• Tietokonevirusten leviämisen estämiseksi on kaikkien ammattikorkeakoulussa opiskelevien ja työskentelevien noudatettava asiasta erikseen annettuja ohjeita.

• Ajoneuvojen pysäköinnissä tulee noudattaa ammattikorkeakoulun ohjeita. Pysäköinti on sallittu vain merkityillä paikoilla. Pelastustielle pysäköiminen on sakon uhalla kielletty.

• Yleiseen siisteyteen tulee kiinnittää huomiota.

• Tupakointi on sallittua vain siihen erikseen osoitetussa paikassa. Tupakointipaikat tulee pitää siisteinä.

• Alkoholin ja huumeiden käyttö on kielletty.

Järjestyssääntöjen rikkominen johtaa seuraamukseen. Opiskelijan rankaisua koskevat toimenpiteet tutkintosäännössä § 23

 

login