suomeksi
in English
Bookmark

Oikeusturvalautakunta

EVTEK-ammattikorkeakoulun jokaisella koulutusalalla on oma oikeusturvalautakunta. Oikeusturvalautakunta käsittelee kurinpidolliset asiat ja se kokoontuu tarvittaessa.  
 
Oikeusturvalautakunta kuulee asianomaisia, selvittää tapauksen ja tekee päätösesityksen  rehtorille. Ammattikorkeakoululain mukaisesti opiskelijalle annattavasta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden määräaikaisesta poistamisesta päättää hallitus. Tieto päätöksestä annetaan pöytäkirjaotteella välittömästi opiskelijalle ja hänen koulutusohjelmanjohtajalleen, joka peruuttaa opiskelijan kulkuoikeudet ja tietoverkon käyttöoikeudet.

login