suomeksi
in English
Bookmark

Valmistuminen

Valmistumisohje vahvistettu VARENEssa 7.9.2007.

Valmistumisen edellytyksenä on ammattikorkeakoulun koulutusohjelman opetussuunnitelman tai vahvistetun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisten opintojen, harjoittelun ja opinnäytetyön sekä kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen.

Valmistumisen vahvistaa ammattikorkeakoulussa opintolautakunta.

Tutkintotodistus

Ammattikorkeakoulu antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen. Todistuksen liitteenä olevasta opintorekisteriotteesta käy ilmi tutkinnon ja koulutusohjelman lisäksi tutkinnon keskeinen sisältö ja opintosuoritusten arvosanat.

Ammattikorkeakoulu antaa valmistuvalle myös englanninkielisen käännöksen opintorekisteriotteesta sekä tutkintotodistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen, Diploma Supplementin, jossa annetaan riittävät tiedot ammattikorkeakoulusta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä.

Englanninkielisissä koulutusohjelmissa valmistuvalle annetaan suomen- ja englanninkielinen tutkintotodistus liitteineen. Kaksoistutkintoa suorittavat saavat tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista.

Ennen valmistumista

Valmistuvan opiskelijan on täytettävä valmistumisilmoitus neljä viikkoa ennen opintolautakunnan kokousta ja palautettava se opintotoimistoon. Heinäkuussa partnerikoulusta valmistuvat kaksoistutkinto-opiskelijat todetaan valmistuneiksi syksyn ensimmäisessä opintolautakunnan kokouksessa. Koulutusohjelma tarkistaa opiskelijan opinnot ja mahdollisuuden valmistua.

Kun valmistumismahdollisuus on vahvistettu, opiskelijan on täytettävä esteettömyystodistus, palautettava oppilaitoksen omaisuus ja vastattava mm. Opala-kyselyyn. Esteettömyystodistus palautetaan opintotoimistoon viimeistään viikkoa ennen opintolautakunnan kokousta.

Vain valmistumisilmoituksen ja esteettömyystodistuksen palauttaneet voivat valmistua. Kyseiset lomakkeet löytyvät Ovi-portaalin dokumenteista.

Valmistumisilmoitus palautettuna

syyskuussa 2007 (liiketalouden ohjeistus 14.9.2007)
pe 9.11.2007
pe 15.2.2008
pe 25.4.2008

Suoritukset rekisterissä

pe 5.10.2007
pe 30.11.2007
pe 7.3.2008
pe 16.5.2008

Opintolautakunnan kokoukset

pe 12.10.2007
pe 7.12.2007
pe 14.3.2008
pe 23.5.2008

Valmistumispäivät

pe 26.10.2007
ke 19.12.2007
pe 28.3.2008
to 12.6.2008

login