suomeksi
in English
Bookmark

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma

Koulutusohjelman tavoitteet

 

Rakennusalan koulutusohjelmasta valmistuvien tutkintonimike on rakennusmestari (AMK). Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. 

Ammattikorkeakoulutasoisen työnjohtotehtäviin kelpoisuuden antavan tutkinnon tavoitteena on vastata rakennusalan kasvaviin osaamis- ja työvoimatarpeisiin. Tutkinto antaa yhdessä asetuksen edellyttämän työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132, 122 ja 123§:ien) mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. LVI-suuntautumisvaihtoehdossa tämä tarkoittaa vastaavan KVV- työnjohtajan ja vastaavan ilmanvaihtotyönjohtajan kelpoisuutta.

Opiskelu

Opinnot suuntaavat  työnjohtotehtäviin, mutta antavat valmiudet työskennellä laajasti eri tehtävissä. Teknilliset opinnot puolestaan ovat käytännönläheisiä ja painottuvat ilmastointiin, lämmitystekniikkaan, vesi- ja viemärijärjestelmiin, rakennusautomaatioon ja rakennustekniikkaan. Opinnoissa painotetaan järjestelmätuntemusta, työmenetelmiä ja asennustekniikkaa. Opiskelija saa myös yleiset valmiudet kehittää monipuolisesti ammattitaitoaan alan tehtävissä. Opinnot tulevat tapahtumaan erittäin tiiviissä yhteistyössä alan johtavien yrityksien kanssa.

Opetussuunnitelma:

 

PERUSOPINNOT

40 op

AMMATTIOPINNOT

 

LVI-tekniikka

30 op

Työmaatehtävät ja kustannusten hallinta

35 op

Esimiestoiminta ja asiakaspalvelu työmaalla

30 op

Sopimukset ja määräykset 

10 op

Syventävät opinnot

10 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

10 op

OPINNÄYTETYÖ

10 op

OHJATTU TYÖHARJOITTELU 

30 op

 

Suuntautumisvaihtoehdot

LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehto

 

Harjoittelu- ja opinnäytetyö

Tutkintovaatimukseen kuuluu 30 opintopisteen ohjattu työharjoittelu, joka suoritetaan pääsääntöisesti kesäisin.

Lisätietoja harjoittelusta OVI-portaalissa: Tiedottaminen > Dokumentit > AMK opiskelijat > Harjoittelu ja Opiskelu > Kurssin kotisivu > Harjoittelu 1 ja 2

Opinnäytetyö on 10 opintopisteen laajuinen työelämälähtöinen selvitystyö, kehittämistehtävä tai vastaava.

Yhteystiedot

Info / Lisätietoja:
Opintotoimisto / Espoon yksikkö
EVTEK Teknillinen ammattikorkeakoulu
Vanha maantie 6, 02650 Espoo
puh. 020 7553 850 (opintotoimisto)
puh. 020 7553 500 (vaihde)

Erkki Sainio
Vastuuopettaja,                                                                                                          puh.
020 7553 832
erkki.sainio@evtek.fi

Tuulaliina Asumalahti
koulutussuunnittelija
puh. 020 7553 831
tuulaliina.asumalahti@evtek.fi

 

login