suomeksi
in English
Bookmark

Graafinen suunnittelu GS03S

Graafinen suunnittelu GS03S 1. vuosi

Vuositeema

Alaan perehtyminen ja perusosaaminen.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK1010Elävämallipiirustus31.vsk
MUK1011Piirustus ja maalaus 131.vsk
MUK1060Suomen taidehistoria31.vsk, 2.vsk*
MUK1061Yleinen taidehistoria31.vsk*
MUK1620YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET1.51.vsk
KIRJALLINEN VIESTINTÄ, SUOMEN KIELI1.5Ei määritelty
MUK107Valokuvaus l1.5Ei määritelty
16.5

Ammattiopinnot

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Itsensä kehittäminen (KL)

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Kuvalla viestimisen taito

Kuvalla viestimisen taito

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Viestinnän perinteen ja historian tunteminen

Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MAGS2001MAC-TYÖYMPÄRISTÖ31.vsk**
MAGS2002Vektorigrafiikka31.vsk***
MAGS2003Typografia I4.51.vsk
MAGS2004Taitto-ohjelmat31.vsk***
MAGS2005KÄYTTÖGRAFIIKKA61.vsk*****
MAGS2006PC-TYÖYMPÄRISTÖ JA -LIIKENNE31.vsk***
MAGS2007Kuvitustyö31.vsk
MAGS2008Internet31.vsk
MAGS2009Kirjagrafiikka I31.vsk
MAGS2010Graafinen teknologia1.51.vsk
MAGS2011PIKSELIGRAFIIKKA31.vsk***
MAGS2012WWW-sivut31.vsk
MAGS2013Asiantuntijaluennot1.5Ei määritelty
MAGS2000Viestinnän perusteet1.5Ei määritelty
42

Graafinen suunnittelu GS03S 2. vuosi

Vuositeema

Työkalujen ja tuotantotekniikoiden hallitseminen.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK1016Yleinen sommittelu1.51.vsk
MUK1070Logistiikka ja rahoitus1.5Ei määritelty
MUY1011Suullinen viestintä, suomen kieli1.5Ei määritelty
MUY102Ruotsi33.vsk**
MUY104Taiteen filosofia3Ei määritelty
MUK1067Ammattialan englanti I ja II1.52.vsk, 3.vsk
MUK1615Piirustus ja maalaus3Ei määritelty
15

Ammattiopinnot

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Kuvalla viestimisen taito

Itsensä kehittäminen (KL)

Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)

Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

Kuvalla viestimisen taito

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Eettinen osaaminen (KL)

Viestinnän perinteen ja historian tunteminen

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MAGS2014TAITTO-OHJELMAT4.52.vsk
MAGS2015Valokuvaus ll1.5Ei määritelty
MAGS2016Lehtigrafiikka4.52.vsk
MAGS2017Kirjagrafiikka II32.vsk
MAGS2018Verkkolehti32.vsk
MAGS2019Typografia II32.vsk
MAGS2020KUVANKÄSITTELYOHJELMAT32.vsk***
MAGS2022Julkaisusarjan suunnittelu33.vsk****
MAGS2023MAINOSELOKUVAN SUUNNITTELU33.vsk******
MAGS2024Graafisen suunnittelun historia1.52.vsk
MAGS2026PAKKAUSSUUNNITTELU32.vsk
MAGS2021Havaitseminen4.5Ei määritelty
MAGS2025Markkinointiviestintäkampanja4.5Ei määritelty
42

Graafinen suunnittelu GS03S 3. vuosi

Vuositeema

Ammattiosaamisen luova soveltaminen työelämälähtöisissä toimeksiannoissa.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK1068Englanti II1.53.vsk
MUY1030Metodologia33.vsk
4.5

Ammattiopinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MAGS2027Kuvasemiotiikka4.53.vsk
MAGS2028Valokuvailmaisu3Ei määritelty
MAGS2032Animaatio internet-työssä33.vsk
MAGS2030Yritysgrafiikka4.5Ei määritelty
MAGS2031Markkinointiviestintä3Ei määritelty
MAGS2033Sähköiset kampanjat3Ei määritelty
MAGS2029Merkki ja opastesuunnittelu1.53.vsk
22.5

Harjoittelu

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
TYOHA300Työharjoittelu30Ei määritelty
30

Graafinen suunnittelu GS03S 4. vuosi

Vuositeema

Ammattikäytäntöihin ja asiantuntijuuteen syventyminen.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK1617YRITYSSUUNNITTELU1.5Ei määritelty
MUK1020Ammatti- ja oikeuskäytäntö1.54.vsk
MUK1163Tutkimusviestintä1.54.vsk
4.5

Ammattiopinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MAGS2034Typografia III4.54.vsk
MAGS2037Interaktiivinen animaatio34.vsk
MAGS20353D-Studio Max6Ei määritelty
MAGS2036Multimedia9Ei määritelty
MAGS1993Opinnäytetyöprojekti10.5Ei määritelty
33

Opinnäyte

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
OPNAT100Opinnäytetyö154.vsk
15

login