suomeksi
in English
Bookmark

Graafinen suunnittelu GS07SA aikuiskoulutus

Graafinen suunnittelu GS07sa 1.vuosi

Vuositeema

Osaamistavoitteet

PERUSOPINNOT

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK123Piirrustus ja maalaus31.vsk
MUK1616Yritystoiminnan perusteet31.vsk
6

AMMATTIOPINNOT

Kuvalla viestimisen taito

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

Viestinnän perinteen ja historian tunteminen

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)

Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)

Eettinen osaaminen (KL)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MGSA1002Typografia I31.vsk****
MGSA1003Kuvitus31.vsk****
MGSA1005Vektorigrafiikka31.vsk**
MGSA1006Pikseligrafiikka I31.vsk***
MGSA1008Graafinen suunnittelu61.vsk*****
MGSA1029Mac- ja PC-työympäristö31.vsk**
MGSA1031PC/Mac-liikenne ja graafinen teknologia31.vsk****
MGSA1032Taitto-ohjelmat ja lehtigrafiikka91.vsk*******
MGSA1034Asiantuntijaluennot ja erikoiskurssit31.vsk, 2.vsk*****
MGSA1036Kirjagrafiikka61.vsk, 2.vsk*****
MGSA1038Viestinnän perusteet31.vsk**
MGSA1039Kuva ja havainto31.vsk****
MGSA1040Markkinointiviestintä61.vsk*****
MGSA1041Internet ja www-sivut61.vsk*****
60

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
Threshold English31.vsk**
3

HARJOITTELU

OPINNÄYTETYÖ

Graafinen suunnittelu GS07sa 2.vuosi

Vuositeema

Osaamistavoitteet

PERUSOPINNOT

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

Ammatti-identiteetin rakentaminen (M06)

Eettinen osaaminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK174Tutkimukselliset opinnot32.vsk**
MYA103Ammattialan englanti32.vsk****
6

AMMATTIOPINNOT

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)

Kuvalla viestimisen taito

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

Viestinnän perinteen ja historian tunteminen

Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

Eettinen osaaminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MGSA1018Pakkaussuunnittelu32.vsk*******
MGSA1021Pikseligrafiikka II32.vsk***
MGSA1026Opinnäytetyöprojekti32.vsk******
MGSA1034Asiantuntijaluennot ja erikoiskurssit31.vsk, 2.vsk*****
MGSA1036Kirjagrafiikka61.vsk, 2.vsk*****
MGSA1043Yritysilmeen suunnittelu62.vsk******
MGSA1044Animaatio62.vsk****
MGSA1045Multimedia62.vsk****
36

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

HARJOITTELU

OPINNÄYTETYÖ

login