suomeksi
in English
Bookmark

3D-visualisointi GV07S

3D-Visualisointi GV07s 1.vuosi

Vuositeema

Alaan perehtyminen ja perusosaaminen.

Osaamistavoitteet

PERUSOPINNOT

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK1011Piirustus ja maalaus I31.vsk
MUK1071Taidehistorian perusteet I31.vsk
MUK1616Yritystoiminnan perusteet31.vsk
MUK1625Sommittelun- ja värin perusopintojakso31.vsk
MUY102Ruotsi31.vsk**
15

AMMATTIOPINNOT

Kuvalla viestimisen taito

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUGV348Deskriptiivinen geometria ja perspektiivioppi51.vsk
MUGV349Digital Painting31.vsk
MUGV350Multimedia131.vsk****
MUGV3513D-grafiikan perusteet161.vsk***
MUGV3523D animaatio 161.vsk
MUGV353Typografia ja graafinen suunnittelu61.vsk
MUGV354Jälkikäsittely 131.vsk
42

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
VAPVAL235Threshold English31.vsk**
3
Vapaasti valittavat opinnot 10 op

3D-Visualisointi GV07s 2.vuosi

Vuositeema

Työkalujen ja tuotantotekniikoiden hallitseminen

Osaamistavoitteet

PERUSOPINNOT

Itsensä kehittäminen (KL)

Kuvalla viestimisen taito

Dokumentointi

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK1072Taidehistorian perusteet II32.vsk*
MUK142Valokuvaus l32.vsk**
MUK1621Markkinoinnin menestystekijät32.vsk
MUK1624Elävämalli piirustus32.vsk
MUY1019Kirjoitus- ja puheviestintä, suomen kieli32.vsk***
15

AMMATTIOPINNOT

Kuvalla viestimisen taito

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Itsensä kehittäminen (KL)

Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUGV355Ympäristön mallintaminen62.vsk**
MUGV356Hahmojen mallintaminen ja riggaus122.vsk***
MUGV3573D animaatio 2122.vsk
MUGV358Jälkikäsittely 232.vsk
MUGV359TV-grafiikka62.vsk***
MUGV360Kuva ja havainto32.vsk
42

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Vapaasti valittavat opinnot 10 op

3D-Visualisointi GV07s 3.vuosi

Vuositeema

Ammattiosaamisen luova soveltaminen työelämälähtöisissä toimeksiannoissa

Osaamistavoitteet

PERUSOPINNOT

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Ammatti-identiteetin rakentaminen (M06)

Eettinen osaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK1012Piirustus ja maalaus II33.vsk
MUY104Taiteen filosofia33.vsk
MYA103Ammattialan englanti33.vsk****
9

AMMATTIOPINNOT

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Kuvalla viestimisen taito

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUGV361Interaktiivinen animaatio63.vsk
MUGV362Web-grafiikka33.vsk*****
MUGV363Jälkikäsittely 333.vsk
MUGV364Maya perusteet83.vsk
MUGV365Projektityö243.vsk
44

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Vapaasti valittavat opinnot 10 op

3D-Visualisointi GV07s 4.vuosi

Vuositeema

Ammattikäytäntöihin ja asiantuntijuuteen syventyminen

Osaamistavoitteet

PERUSOPINNOT

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK1022Ammatti- ja oikeuskäytäntö34.vsk
MUK1023Tutkimukselliset opinnot54.vsk***
MUK1623Yrityksen perustaminen34.vsk
11

HARJOITTELU

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
TYOHA300Työharjoittelu30Ei määritelty
30

OPINNÄYTETYÖ

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
OPNAT100Opinnäytetyö154.vsk
15

 

login