suomeksi
in English
Bookmark

Graafinen suunnittelu GS07S

Graafinen suunnittelu GS07s 1.vuosi

Vuositeema

Alaan perehtyminen ja perusosaaminen

Osaamistavoitteet

PERUSOPINNOT

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK1011Piirustus ja maalaus I31.vsk
MUK1071Taidehistorian perusteet I31.vsk
MUK1616Yritystoiminnan perusteet31.vsk
MUY102Ruotsi31.vsk**
12

AMMATTIOPINNOT

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Itsensä kehittäminen (KL)

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Kuvalla viestimisen taito

Kuvalla viestimisen taito

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Viestinnän perinteen ja historian tunteminen

Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

kieli- ja vuorovaikutustaidot (T)

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)

Eettinen osaaminen (KL)

Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MAGS2001Mac-työympäristö31.vsk**
MAGS2002Vektorigrafiikka31.vsk***
MAGS2004Taitto-ohjelmat31.vsk***
MAGS2005Käyttögrafiikka61.vsk*****
MAGS2006PC-työympäristö ja -liikenne31.vsk***
MAGS2011Pikseligrafiikka31.vsk***
MAGS2040Viestinnän perusteet31.vsk**
MAGS2050Asiantuntijaluennot31.vsk, 2.vsk, 3.vsk, 4.vsk******
MAGS2067Kuvitustyö ja kirjagrafiikka I61.vsk*****
MAGS2068Internet ja www-sivut61.vsk*******
39

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Threshold English

HARJOITTELU

OPINNÄYTETYÖ

 

Graafinen suunnittelu GS07s 2.vuosi

Vuositeema

Työkalujen ja tuotantotekniikoiden hallitseminen

Osaamistavoitteet

PERUSOPINNOT

Itsensä kehittäminen (KL)

Kuvalla viestimisen taito

Dokumentointi

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK1072Taidehistorian perusteet II32.vsk*
MUK142Valokuvaus l32.vsk**
MUK1621Markkinoinnin menestystekijät32.vsk
MUK1624Elävämalli piirrustus32.vsk
MUK1625Sommittelun- ja värin perusopintojakso32.vsk
MUY1019Kirjoitus- ja puheviestintä, suomen kieli32.vsk***
18

AMMATTIOPINNOT

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Kuvalla viestimisen taito

Itsensä kehittäminen (KL)

Kuvalla viestimisen taito

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Eettinen osaaminen (KL)

Viestinnän perinteen ja historian tunteminen

Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

Kansainvälisyysosaaminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MAGS2019Typografia II32.vsk
MAGS2020Kuvankäsittelyohjelmat32.vsk***
MAGS2026Pakkaussuunnittelu62.vsk
MAGS2049Valokuvaus ll32.vsk
MAGS2050Asiantuntijaluennot31.vsk, 2.vsk, 3.vsk, 4.vsk******
MAGS2051Graafisen suunnittelun historia32.vsk, 3.vsk****
MAGS2059Julkaisugrafiikka62.vsk****
MAGS2060Kirjagrafiikka II ja graafinen teknologia62.vsk******
MAGS2061Kuva ja havainto32.vsk****
MAGS2062Markkinointiviestintä62.vsk******
MAGS2063Animaatio62.vsk****
48

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Threshold English

HARJOITTELU

OPINNÄYTETYÖ

 

Graafinen suunnittelu GS07s 3.vuosi

Vuositeema

Ammattiosaamisen luova soveltaminen työelämälähtöisissä toimeksiannoissa

Osaamistavoitteet

PERUSOPINNOT

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Eettinen osaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK1012Piirustus ja maalaus II33.vsk
MUY104Taiteen filosofia33.vsk
MYA103Ammattialan englanti33.vsk***
9

AMMATTIOPINNOT

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Itsensä kehittäminen (KL)

Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)

Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

Kuvalla viestimisen taito

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Eettinen osaaminen (KL)

Viestinnän perinteen ja historian tunteminen

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)

Kansainvälisyysosaaminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MAGS2022Julkaisusarjan suunnittelu33.vsk****
MAGS2023Mainoselokuvan suunnittelu33.vsk******
MAGS2050Asiantuntijaluennot31.vsk, 2.vsk, 3.vsk, 4.vsk******
MAGS2051Graafisen suunnittelun historia32.vsk, 3.vsk****
MAGS2052Yritysilmeen suunnittelu63.vsk******
MAGS2064Verkkolehti ja sähköiset kampanjat63.vsk****
24

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Threshold English

HARJOITTELU

OPINNÄYTETYÖ

 

Graafinen suunnittelu GS07s 4.vuosi

Vuositeema

Ammattikäytäntöihin ja asiantuntijuuteen syventyminen

Osaamistavoitteet

PERUSOPINNOT

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK1022Ammatti- ja oikeuskäytäntö34.vsk
MUK1023Tutkimukselliset opinnot54.vsk***
MUK1617Yrityssuunnittelu34.vsk
11

AMMATTIOPINNOT

Kuvalla viestimisen taito

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Eettinen osaaminen (KL)

Viestinnän perinteen ja historian tunteminen

Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Itsensä kehittäminen (KL)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MAGS2050Asiantuntijaluennot31.vsk, 2.vsk, 3.vsk, 4.vsk******
MAGS2054Typografia III64.vsk******
MAGS2057Multimedia64.vsk****
MAGS2058Opinnäytetyöprojekti34.vsk*****
MAGS2065Markkinointiviestintäkampanja64.vsk
MAGS2066Projektityö64.vsk******
30

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Threshold English

HARJOITTELU

OPINNÄYTETYÖ

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
OPNAT100Opinnäytetyö154.vsk
15

 

login