suomeksi
in English
Bookmark

Graafinen suunnittelu GS06SA aikuiskoulutus

Graafinen suunnittelu GS06SA aikuiskoulutus 1. vuosi

Vuositeema

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK1616YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET31.vsk
MUK123Piirrustus ja maalaus31.vsk
6

Ammattiopinnot

Kuvalla viestimisen taito

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

Viestinnän perinteen ja historian tunteminen

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)

Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Eettinen osaaminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MGSA1002Typografia I31.vsk****
MGSA1003Kuvitus31.vsk****
MGSA1008GRAAFINEN SUUNNITTELU61.vsk*****
MGSA1029Mac- ja PC-työympäristö31.vsk**
MGSA1005VEKTORIGRAFIIKKA31.vsk**
MGSA1006PIKSELIGRAFIIKKA I31.vsk***
MGSA1031PC/Mac-liikenne ja graafinen teknologia31.vsk****
MGSA1032Taitto-ohjelmat ja lehtigrafiikka91.vsk*******
MGSA1038Viestinnän perusteet31.vsk**
MGSA1039Kuva ja havainto31.vsk****
MGSA1040Markkinointiviestintä61.vsk*****
MGSA1041INTERNET JA WWW-SIVUT61.vsk*****
MGSA1034Asiantuntijaluennot ja erikoiskurssit31.vsk, 2.vsk*****
54

Graafinen suunnittelu GS06SA aikuiskoulutus 2. vuosi

Vuositeema

Osaamistavoitteet

Perusopinnot

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MUK174Tutkimukselliset opinnot32.vsk**
MYA103Ammattialan englanti31.vsk, 2.vsk
6

Ammattiopinnot

Kuvalla viestimisen taito

Tuotantotekniikoiden hallitseminen

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Itsensä kehittäminen (KL)

Viestinnän perinteen ja historian tunteminen

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)

Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

Eettinen osaaminen (KL)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
MGSA1036Kirjagrafiikka61.vsk, 2.vsk*****
MGSA1021PIKSELIGRAFIIKKA II32.vsk***
MGSA1018PAKKAUSSUUNNITTELU32.vsk*******
MGSA1034Asiantuntijaluennot ja erikoiskurssit31.vsk, 2.vsk*****
MGSA1042Typografia II62.vsk*****
MGSA1043Yritysilmeen suunnittelu62.vsk******
MGSA1044Animaatio62.vsk****
MGSA1045Multimedia62.vsk****
MGSA1026Opinnäytetyöprojekti32.vsk******
42

Opinnäyte

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
OPNAT100Opinnäytetyö154.vsk
15

login