suomeksi
in English
Bookmark

Talotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto KCYM07S

Suuntautumisvaihtoehdot:

LVI-tekniikka
Sähköinen talotekniikka

Talotekniikan YAMK / KCYM07S 1. vuosi

Vuositeema

Osaamistavoitteet

PERUSOPINNOT

AMMATTIOPINNOT

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Kansainväliset valmiudet (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

kieli- ja vuorovaikutustaidot (T)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KY0004LVI-mallinnus ja simulointi51.vsk**
KY0005Kiinteistöjen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset51.vsk****
KY0006Energiantuotanto uusiutuvilla energialähteillä51.vsk***
KY0008Väylätekniikka51.vsk
KY0009Käyttöliittymät ja ohjelmointi51.vsk
KY0010Järjestelmäintegraatio51.vsk
KY0016Tutkimuksen keskeiset työkalut ja menetelmät51.vsk
KY0017EXCEL tehokäyttö51.vsk
40

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KY0015Työlainsäädäntö ja esimiesjuridiikka51.vsk
KY0018Tietotekniikan työkalut51.vsk
10

HARJOITTELU

OPINNÄYTETYÖ

Talotekniikan YAMK / KCYM07S 2. vuosi

Vuositeema

Osaamistavoitteet

PERUSOPINNOT

AMMATTIOPINNOT

Kansainväliset valmiudet (T)

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

kieli- ja vuorovaikutustaidot (T)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KY0007Ilmanvaihtojärjestelmien energiatehokkuus51.vsk****
5

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Kansainväliset valmiudet (T)

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Yritystoiminnan periaatteiden osaaminen

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KY0011Taloteknisten hankkeiden toteutusprosessit52.vsk
KY0012Tiedonsiirtomenetelmät52.vsk
KY0013Muutosprojektin suunnittelu ja hallinta52.vsk
KY0014EU-direktiivit ja standardisointi52.vsk
TUOL0051International Project Management31.vsk****
23

HARJOITTELU

OPINNÄYTETYÖ

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KYOPNAOpinnäytetyö, Työelämän kehittämistehtävä302.vsk
30

login