suomeksi
in English
Bookmark

Materiaali- ja pintakäsittelytekniika koulutusohjelma

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka PBP06S 2. vuosi, suuntautuminen Rakennusten pintakäsittelyt

Vuositeema

Ammattiopintoihin suuntautuminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa perusopintojaan ja omaksuu valitsemiensa suuntautumisvaihtoehtojen ammatillista osaamista.

Perusopinnot

Kansainväliset valmiudet (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

KoodiNimiModuuliPakollinen/Valinnainen/TasotestiOpOpintovuosiKompetenssit
KIEL0119Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan englantiP32.vsk***
KIELP0164Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan suomiP32.vsk**
MATLP0112Matematiikan peruskurssi BP52.vsk*
MATLP0117Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan matemaattiset menetelmätP33.vsk*
FYSLP0002AmmattifysiikkaP62.vsk*
FYSLP0003Fysiikan laboratoriotyötP31.vsk, 2.vsk*
TUOLP0077Markkinoinnin perusteetP4Ei määritelty**
27

Ammattiopinnot

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Laadunhallintataidot

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

KoodiNimiModuuliPakollinen/Valinnainen/TasotestiOpOpintovuosiKompetenssit
P0084Pintakäsittelyliuosten analytiikkaP42.vsk
P0071MateriaalioppiMateriaali- ja korroosiotekniikkaP52.vsk***
P0009LujuusoppiMateriaali- ja korroosiotekniikkaP32.vsk**
P0075Rakennusten sisätilojen pintakäsittelytRakennusten pintakäsittelytP82.vsk***
P0065Puu- ja kiviainesmateriaalitRakennusten pintakäsittelytP32.vsk*
23

Valinnaiset ammattiopinnot

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Laadunhallintataidot

Ympäristön ja työsuojelutaidot

KoodiNimiModuuliPakollinen/Valinnainen/TasotestiOpOpintovuosiKompetenssit
P0029SähköpinnoitusTeolliset pintakäsittelytV62.vsk**
P0017Korroosionestomaalaus 1Teollinen maalausV32.vsk***
9

Vapaasti valittavat opinnot

KoodiNimiModuuliPakollinen/Valinnainen/TasotestiOpOpintovuosiKompetenssit
KIEL0066Ruotsin peruskurssiT33.vsk
3

Harjoittelu

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

KoodiNimiModuuliPakollinen/Valinnainen/TasotestiOpOpintovuosiKompetenssit
P0501Harjoittelu 1P151.vsk*****
15

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka PBP06S 3.vuosi, suuntautuminen Rakennusten pintakäsittelyt

Vuositeema

Ammattiopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laajasti valitsemiensa erikoistumisalojen toimintaa ja vaatimuksia ja hänellä on käsitys myös yritystoiminnasta ja sen edellytyksistä.

Perusopinnot

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Kansainväliset valmiudet (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

kieli- ja vuorovaikutustaidot (T)

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

KoodiNimiModuuliPakollinen/Valinnainen/TasotestiOpOpintovuosiKompetenssit
MATLP0005Tilastomatematiikan peruskurssiP33.vsk*
KIELP0020AmmattiruotsiP3Ei määritelty***
TUOLP0078Kannattavuus ja rahoitusP54.vsk**
TUOLP0004JohtaminenP34.vsk***
14

Ammattiopinnot

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Laadunhallintataidot

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Alan säädösten ja etiikan tuntemus

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

KoodiNimiModuuliPakollinen/Valinnainen/TasotestiOpOpintovuosiKompetenssit
P0068SähkötekniikkaP33.vsk**
P0067Automaatiotekniikan perusteetP33.vsk
KEML0037Fysikaalinen kemiaP53.vsk****
KEMLP0011Fysikaalisen kemian laboratoriotyötP33.vsk****
P0010ValmistustekniikkaMateriaali- ja korroosiotekniikkaP32.vsk**
P0076Julkisivumaalaus ja -pinnoitusRakennusten pintakäsittelytP83.vsk****
P0078Pintakäsittelyn ympäristönsuojeluRakennusten pintakäsittelytP33.vsk****
P0083Rakennusten pintakäsittelyiden projektiRakennusten pintakäsittelytV53.vsk, 4.vsk****
33

Valinnaiset ammattiopinnot

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Laadunhallintataidot

KoodiNimiModuuliPakollinen/Valinnainen/TasotestiOpOpintovuosiKompetenssit
P0073Metallioppi ja lämpökäsittelytMateriaali- ja korroosiotekniikkaV43.vsk***
P0050Materiaalien vaurioitumismekanismitMateriaali- ja korroosiotekniikkaV34.vsk**
P0080Materiaali- ja korroosiotekniikan projektiMateriaali- ja korroosiotekniikkaV53.vsk, 4.vsk****
P0030KuumaupotuksetTeolliset pintakäsittelytV33.vsk**
P0035Terminen ruiskutus ja hitsauspinnoitusTeolliset pintakäsittelytV34.vsk****
P0081Teollisten pintakäsittelyiden projektiTeolliset pintakäsittelytV53.vsk, 4.vsk****
P0032Korroosionestomaalaus 2Teollinen maalausV33.vsk***
P0036PintakäsittelylinjatTeollinen maalausV33.vsk
P0082Teollisen maalauksen projektiTeollinen maalausV53.vsk, 4.vsk****
34

Vapaasti valittavat opinnot

Harjoittelu

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

KoodiNimiModuuliPakollinen/Valinnainen/TasotestiOpOpintovuosiKompetenssit
P0501Harjoittelu 1P151.vsk*****
15

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka PBP06S 4. vuosi, suuntautuminen Rakennusten pintakäsittelyt

Vuositeema

Materiaali- ja pintakäsittely-tekniikan insinööriksi kypsyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija täydentää ammattiosaamistaan ja kykenee soveltamaan oppimaansa käytännön ongelmien ja tutkimustehtävien ratkaisemiseen.

Perusopinnot

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

KoodiNimiModuuliPakollinen/Valinnainen/TasotestiOpOpintovuosiKompetenssit
TIEL0002Sovelluskehitys31.vsk***
3

Ammattiopinnot

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Laadunhallintataidot

Alan säädösten ja etiikan tuntemus

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

KoodiNimiModuuliPakollinen/Valinnainen/TasotestiOpOpintovuosiKompetenssit
MATLP0028Sovellettu matematiikkaP34.vsk*
P0003Työsuojelu- ja turvallisuustekniikkaP32.vsk****
KEML0013PintakemiaP34.vsk*
KEML0012MaalikemiaRakennusten pintakäsittelytP33.vsk***
P0021Värisuunnittelu ja tyylioppiRakennusten pintakäsittelytV34.vsk*
P0022EntistäminenRakennusten pintakäsittelytV33.vsk, 4.vsk**
P0024Rakenteiden palonsuojausRakennusten pintakäsittelytV33.vsk***
P0083Rakennusten pintakäsittelyiden projektiRakennusten pintakäsittelytV53.vsk, 4.vsk****
26

Valinnaiset ammattiopinnot

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Laadunhallintataidot

Ympäristön ja työsuojelutaidot

KoodiNimiModuuliPakollinen/Valinnainen/TasotestiOpOpintovuosiKompetenssit
P0072Korroosioneston jatkokurssiMateriaali- ja korroosiotekniikkaV43.vsk*
P0074Sähkökemia ja korroosiomittausmenetelmätMateriaali- ja korroosiotekniikkaV54.vsk***
P0048Materiaalien testaus- ja tutkimusmenetelmätMateriaali- ja korroosiotekniikkaV34.vsk**
P0052MateriaalinvalintaMateriaali- ja korroosiotekniikkaV34.vsk**
P0080Materiaali- ja korroosiotekniikan projektiMateriaali- ja korroosiotekniikkaV53.vsk, 4.vsk****
P0063KaasufaasipinnoitusTeolliset pintakäsittelytV34.vsk***
P0036PintakäsittelylinjatTeolliset pintakäsittelytV33.vsk
P0047Elektroniikkateollisuuden pintakäsittelytTeolliset pintakäsittelytV34.vsk***
P0081Teollisten pintakäsittelyiden projektiTeolliset pintakäsittelytV53.vsk, 4.vsk****
P0033TuotemaalausTeollinen maalausV64.vsk***
P0038Kuljetuskaluston pintakäsittelytTeollinen maalausV34.vsk
P0059Puunjalostuksen pintakäsittelytTeollinen maalausV34.vsk***
P0082Teollisen maalauksen projektiTeollinen maalausV53.vsk, 4.vsk****
51

Vapaasti valittavat opinnot

Markkinointiosaaminen

Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Teknis-taloudellinen ajattelutapa

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

Ympäristötekninen osaaminen

Prosessitekniikan osaaminen

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Kemian ymmärtäminen ja soveltamisen osaaminen

Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen

KoodiNimiModuuliPakollinen/Valinnainen/TasotestiOpOpintovuosiKompetenssit
TUOL0015LogistiikkaTuotantotalousV33.vsk, 4.vsk*****
TUOL0080Markkinoinnin suunnitteluTuotantotalousV43.vsk, 4.vsk*****
TUOL0081YrittäjyysTuotantotalousV53.vsk, 4.vsk*****
TUOL0052Yrityksen tietojärjestelmähankeTuotantotalousV33.vsk, 4.vsk*****
Y0084VesiensuojelutekniikkaYmpäristötekniikkaV54.vsk*
Y0034IlmansuojelutekniikkaYmpäristötekniikkaV34.vsk*
Y0085Maaperän ja pohjaveden suojelutekniikkaYmpäristötekniikkaV44.vsk*****
Y0086JätehuoltotekniikkaYmpäristötekniikkaV33.vsk*****
30

login