suomeksi
in English
Bookmark

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka

PBP07S

Vuositeema

Osaamistavoitteet

PERUSOPINNOT

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Kansainväliset valmiudet (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

kieli- ja vuorovaikutustaidot (T)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
FYSLP0001Insinöörifysiikka51.vsk*
FYSLP0002Ammattifysiikka62.vsk*
FYSLP0003Fysiikan laboratoriotyöt32.vsk*
KEMLP0001Kemia ja ympäristö31.vsk**
KIEL0119Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan englanti32.vsk***
KIELP0020Ammattiruotsi3Ei määritelty***
KIELP0113Työelämän ja tekniikan englanti41.vsk
KIELP0163Tekniikan suomi21.vsk**
KIELP0164Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan suomi32.vsk**
MATLP0005Tilastomatematiikan peruskurssi33.vsk*
MATLP0111Matematiikan peruskurssi A51.vsk*
MATLP0112Matematiikan peruskurssi B52.vsk*
MATLP0117Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan matemaattiset menetelmät33.vsk*
TIEL0002Sovelluskehitys31.vsk***
TIEL0006Tietojenkäsittelyn perusteet31.vsk**
54

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

Liiketoimintaosaamisen moduuli
KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
TUOLP0004Johtaminen34.vsk***
TUOLP0060Yrittäjyyden perusteet31.vsk*
TUOLP0077Markkinoinnin perusteet4Ei määritelty**
TUOLP0078Kannattavuus ja rahoitus54.vsk**
15

AMMATTIOPINNOT

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Alan säädösten ja etiikan tuntemus

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Laadunhallintataidot

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KEML0013Pintakemia34.vsk*
KEML0035Orgaaninen kemia42.vsk
KEML0037Fysikaalinen kemia53.vsk****
KEMLP0004Epäorgaaninen kemia31.vsk
KEMLP0005Epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt31.vsk
KEMLP0007Orgaanisen kemian laboratoriotyöt32.vsk
KEMLP0011Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt33.vsk****
MATLP0028Sovellettu matematiikka34.vsk*
P0001Tekninen piirustus31.vsk*
P0003Työsuojelu- ja turvallisuustekniikka32.vsk****
P0004Kunnossapitotekniikka33.vsk*****
P0067Automaatiotekniikan perusteet33.vsk
P0068Sähkötekniikka33.vsk**
P0084Pintakäsittelyliuosten analytiikka42.vsk
46

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Laadunhallintataidot

Laadunhallintataidot

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Materiaali- ja korroosionestotekniikka
KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
P0009Lujuusoppi32.vsk**
P0010Valmistustekniikka32.vsk**
P0048Materiaalien testaus- ja tutkimusmenetelmät34.vsk**
P0050Materiaalien vaurioitumismekanismit34.vsk**
P0052Materiaalinvalinta34.vsk**
P0069Pintakäsittelyn perusteet41.vsk***
P0070Korroosioneston perusteet51.vsk*
P0071Materiaalioppi52.vsk***
P0073Metallioppi ja lämpökäsittelyt43.vsk***
P0080Materiaali- ja korroosiotekniikan projekti54.vsk****
P0086Sähkökemia ja korroosiotekniikka74.vsk****
45

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Laadunhallintataidot

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Alan säädösten ja etiikan tuntemus

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Rakennusten pintakäsittelyt
KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
KEML0012Maalikemia33.vsk***
P0021Värisuunnittelu ja tyylioppi34.vsk*
P0022Entistäminen34.vsk**
P0024Rakenteiden palonsuojaus33.vsk***
P0065Puu- ja kiviainesmateriaalit32.vsk*
P0075Rakennusten sisätilojen pintakäsittelyt82.vsk***
P0076Julkisivumaalaus ja -pinnoitus83.vsk****
P0078Pintakäsittelyn ympäristönsuojelu33.vsk****
P0083Rakennusten pintakäsittelyiden projekti54.vsk***
39

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Laadunhallintataidot

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Teollinen maalaus
KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
P0017Korroosionestomaalaus 132.vsk***
P0032Korroosionestomaalaus 233.vsk***
P0036Pintakäsittelylinjat33.vsk
P0038Kuljetuskaluston pintakäsittelyt34.vsk
P0059Puunjalostuksen pintakäsittelyt34.vsk***
P0082Teollisen maalauksen projekti54.vsk****
P0087Tuotemaalaus54.vsk***
25

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Laadunhallintataidot

Teolliset pintakäsittelyt
KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
P0030Kuumaupotukset33.vsk**
P0035Terminen ruiskutus ja hitsauspinnoitus34.vsk****
P0047Elektroniikkateollisuuden pintakäsittelyt34.vsk***
P0063Kaasufaasipinnoitus34.vsk***
P0081Teollisten pintakäsittelyiden projekti54.vsk****
P0085Sähkökemiallinen ja kemiallinen pinnoitus72.vsk***
24

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Kansainväliset valmiudet (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Markkinointiosaaminen

Teknis-taloudellinen ajattelutapa

Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

Prosessitekniikan osaaminen

Ympäristötekninen osaaminen

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Kemian ymmärtäminen ja soveltamisen osaaminen

Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
FYSLP0000Fysiikan lisäopetus31.vsk*
KIEL0066Ruotsin peruskurssi33.vsk
KIEL0112Threshold English31.vsk**
MATLP0052Perusmatematiikka31.vsk*
P0077Johdatus tekniikan opintoihin21.vsk*
TUOL0015Logistiikka34.vsk*****
TUOL0052Yrityksen tietojärjestelmähanke34.vsk*****
TUOL0065Liikunta31.vsk
TUOL0080Markkinoinnin suunnittelu44.vsk*****
TUOL0081Yrittäjyys54.vsk*****
Y0034Ilmansuojelutekniikka34.vsk*
Y0084Vesiensuojelutekniikka54.vsk*
Y0085Maaperän ja pohjaveden suojelutekniikka44.vsk*****
Y0086Jätehuoltotekniikka33.vsk*****
47

HARJOITTELU

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

KoodiNimiOpOpintovuosiKompetenssit
P0501Harjoittelu 1151.vsk*****
P0502Harjoittelu 2152.vsk*****
30

OPINNÄYTETYÖ

login