suomeksi
in English
Bookmark

Materiaali- ja pintakäsittelytekniika koulutusohjelma

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka PBP06S 1. vuosi

Vuositeema

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan perusvalmiudet

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on matemaattis-luonnontieteelliset, kielelliset sekä käytännön tietotekniset perusvalmiudet opintojen eteenpäin viemiseksi sekä materiaali- ja pintakäsittelytekniikan alan perustuntemus.

Perusopinnot

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

KoodiNimiModuuli P/V/TOpOpintovuosiKompetenssit
KIELP0163Tekniikan suomiP21.vsk**
KIELP0113Työelämän ja tekniikan englantiP41.vsk
MATLP0111Matematiikan peruskurssi AP51.vsk*
FYSLP0001InsinöörifysiikkaP61.vsk*
FYSLP0003Fysiikan laboratoriotyötP31.vsk, 2.vsk*
KEMLP0001Kemia ja ympäristöP31.vsk**
TIEL0006Tietojenkäsittelyn perusteetP31.vsk**
TUOLP0060Yrittäjyyden perusteetP31.vsk*
29

Ammattiopinnot

Alan säädösten ja etiikan tuntemus

Laadunhallintataidot

Laadunhallintataidot

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

KoodiNimiModuuli P/V/TOpOpintovuosiKompetenssit
P0001Tekninen piirustusP31.vsk*
KEMLP0004Epäorgaaninen kemiaP31.vsk
KEMLP0005Epäorgaanisen kemian laboratoriotyötP31.vsk
KEML0035Orgaaninen kemiaP42.vsk
KEMLP0007Orgaanisen kemian laboratoriotyötP32.vsk
P0069Pintakäsittelyn perusteetP41.vsk***
P0070Korroosioneston perusteetP51.vsk*
25

Valinnaiset ammattiopinnot

Vapaasti valittavat opinnot

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Kansainväliset valmiudet (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

KoodiNimiModuuli P/V/TOpOpintovuosiKompetenssit
P0077Johdatus tekniikan opintoihinV21.vsk*
FYSLP0000Fysiikan lisäopetusP/V31.vsk*
MATL0052PerusmatematiikkaP/V31.vsk
KIEL0112Threshold EnglishT31.vsk**
TUOL0065LiikuntaV31.vsk
14

Harjoittelu

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

KoodiNimiModuuli P/V/TOpOpintovuosiKompetenssit
P0501Harjoittelu 1P151.vsk*****
15

login