suomeksi
in English
Bookmark

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka PBP07S

P = pakollinen
PM = pakollinen moduulin valinneelle
V = valinnainen
PLO = pakollinen lukion lyhyenoppimäärän sekä aol-oppilaitoksen suorittaneille

TM = tasotestin mukaisetsti

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka PBP07S, 1. vuosi

Vuositeema

Materiaali- ja pintakäsittely-tekniikan perusvalmiudet

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on matemaattis-luonnon-tieteelliset, kielelliset sekä käytännön tieto-tekniset perus-valmiudet opintojen eteenpäin viemiseksi sekä materiaali- ja pintakäsittelytekniikan alan perustuntemus.

PERUSOPINNOT

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Ympäristön ja työsuojelutaidot

KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
KIELP0163Tekniikan suomiPPPP21.vsk**
KIELP0113Työelämän ja tekniikan englantiPPPP41.vsk
KEMLP0001Kemia ja ympäristöPPPP31.vsk**
FYSLP0001InsinöörifysiikkaPPPP51.vsk*
MATLP0111Matematiikan peruskurssi APPPP51.vsk*
TIEL0006Tietojenkäsittelyn perusteetPPPP31.vsk**
22

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

Liiketoimintaosaamisen moduuli
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
TUOLP0060Yrittäjyyden perusteetPPPP31.vsk*
3

AMMATTIOPINNOT

Alan säädösten ja etiikan tuntemus

KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
KEMLP0004Epäorgaaninen kemiaPPPP31.vsk
KEMLP0005Epäorgaanisen kemian laboratoriotyötPPPP31.vsk
P0001Tekninen piirustusPPPP31.vsk*
9

Laadunhallintataidot

Laadunhallintataidot

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Materiaali- ja korroosionestotekniikka
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
P0069Pintakäsittelyn perusteetPPPP41.vsk***
P0070Korroosioneston perusteetPPPP51.vsk*
9

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Kansainväliset valmiudet (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
FYSLP0000Fysiikan lisäopetusVVVV31.vsk*
KIEL0112Threshold EnglishTASOTESTITASOTESTITASOTESTITASOTESTI31.vsk**
MATLP0052Perusmatematiikka31.vsk*
P0077Johdatus tekniikan opintoihinVVVV21.vsk*
TUOL0065LiikuntaVVVV31.vsk
14

HARJOITTELU

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
P0501Harjoittelu 1PPPP151.vsk*****
15

OPINNÄYTETYÖ

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka PBP07S, 2. vuosi

Vuositeema

Ammattiopintoihin suuntautuminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa perusopintojaan ja omaksuu valitsemiensa suuntautumisvaihto-ehtojen ammatillista osaamista.

PERUSOPINNOT

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Kansainväliset valmiudet (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
FYSLP0002AmmattifysiikkaPPPP62.vsk*
FYSLP0003Fysiikan laboratoriotyötPPPP32.vsk*
KIEL0119Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan englantiPPPP32.vsk***
KIELP0164Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan suomiPPPP32.vsk**
MATLP0112Matematiikan peruskurssi BPPPP52.vsk*
20

AMMATTIOPINNOT

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Laadunhallintataidot

Alan säädösten ja etiikan tuntemus

KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
KEML0035Orgaaninen kemiaPPPP42.vsk
KEMLP0007Orgaanisen kemian laboratoriotyötPPPP32.vsk
P0003Työsuojelu- ja turvallisuustekniikkaPPPP32.vsk****
P0084Pintakäsittelyliuosten analytiikkaPPPP42.vsk
14

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Laadunhallintataidot

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Materiaali- ja korroosionestotekniikka
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
P0010ValmistustekniikkaPPPP32.vsk**
P0071MateriaalioppiPPPP52.vsk***
P0009LujuusoppiPPPP32.vsk**
11

Laadunhallintataidot

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Rakennusten pintakäsittelyt
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
P0075Rakennusten sisätilojen pintakäsittelytVPVV82.vsk***
P0065Puu- ja kiviainesmateriaalitVPPV32.vsk*
11

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Laadunhallintataidot

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Teollinen maalaus
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
P0017Korroosionestomaalaus 1VVPV32.vsk***
3

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Laadunhallintataidot

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Teolliset pintakäsittelyt
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
P0085Sähkökemiallinen ja kemiallinen pinnoitusVVVP72.vsk***
7

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

HARJOITTELU

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
P0502Harjoittelu 2PPPP152.vsk*****
15

OPINNÄYTETYÖ

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka PBP07S, 3. vuosi

Vuositeema

Ammattiopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laajasti valitsemiensa erikoistumisalojen toimintaa ja vaatimuksia ja hänellä on käsitys myös yritystoiminnasta ja sen edellytyksistä

PERUSOPINNOT

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
MATLP0005Tilastomatematiikan peruskurssiPPPP33.vsk*
MATLP0117Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan matemaattiset menetelmätPPPP33.vsk*
6

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

Liiketoimintaosaamisen moduuli
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
TUOL0078Kannattavuus ja rahoitusPPPP52.vsk***
5

AMMATTIOPINNOT

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Laadunhallintataidot

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

Alan säädösten ja etiikan tuntemus

KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
KEML0037Fysikaalinen kemiaPPPP53.vsk****
KEMLP0011Fysikaalisen kemian laboratoriotyötPPPP33.vsk****
P0004KunnossapitotekniikkaPPPP33.vsk*****
P0067Automaatiotekniikan perusteetPPPP33.vsk
P0068SähkötekniikkaPPPP33.vsk**
P0078Pintakäsittelyn ympäristönsuojeluPPPP33.vsk****
20

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Materiaali- ja korroosionestotekniikka
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
P0073Metallioppi ja lämpökäsittelytPVVV43.vsk***
4

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Laadunhallintataidot

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Rakennusten pintakäsittelyt
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
KEML0012MaalikemiaVPPV33.vsk***
P0024Rakenteiden palonsuojausVVVV33.vsk***
P0076Julkisivumaalaus ja -pinnoitusVPVV83.vsk****
14

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Laadunhallintataidot

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Teollinen maalaus
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
P0032Korroosionestomaalaus 2VVPV33.vsk***
P0036PintakäsittelylinjatVVVV33.vsk
6

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Teolliset pintakäsittelyt
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
P0030KuumaupotuksetVVVP33.vsk**
3

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Ympäristötekninen osaaminen

Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Prosessitekniikan osaaminen

KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
KIEL0066Ruotsin peruskurssiTASOTESTITASOTESTITASOTESTITASOTESTI33.vsk
Y0086JätehuoltotekniikkaVVVV33.vsk*****
6

HARJOITTELU

OPINNÄYTETYÖ

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka PBP07S, 4. vuosi

Vuositeema

Materiaali- ja pintakäsittely-tekniikan insinööriksi kypsyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija täydentää ammattiosaamistaan ja kykenee soveltamaan oppimaansa käytännön ongelmien ja tutkimustehtävien ratkaisemiseen.

PERUSOPINNOT

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
TIEL0002SovelluskehitysPPPP31.vsk***
3

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

Liiketoimintaosaamisen moduuli
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
TUOLP0004JohtaminenPPPP34.vsk***
TUOLP0078Kannattavuus ja rahoitusPPPP54.vsk**
8

AMMATTIOPINNOT

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
KEML0013PintakemiaPPPP34.vsk*
MATLP0028Sovellettu matematiikkaPPPP34.vsk*
6

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)

Materiaali- ja korroosionestotekniikka
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
P0050Materiaalien vaurioitumismekanismitPVVV34.vsk**
P0048Materiaalien testaus- ja tutkimusmenetelmätVVVV34.vsk**
P0086Sähkökemia ja korroosiotekniikkaPVVV74.vsk****
P0052MateriaalinvalintaVVVV34.vsk**
P0080Materiaali- ja korroosiotekniikan projektiVVVV54.vsk****
21

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Alan säädösten ja etiikan tuntemus

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Rakennusten pintakäsittelyt
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
P0021Värisuunnittelu ja tyylioppiVVVV34.vsk*
P0022EntistäminenVVVV34.vsk**
P0083Rakennusten pintakäsittelyiden projektiVVVV54.vsk***
11

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Laadunhallintataidot

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Teollinen maalaus
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
P0038Kuljetuskaluston pintakäsittelytVVPV34.vsk
P0087TuotemaalausVVPV54.vsk***
P0059Puunjalostuksen pintakäsittelytVVVV34.vsk***
P0082Teollisen maalauksen projektiVVVV54.vsk****
16

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Ympäristön ja työsuojelutaidot

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Teolliset pintakäsittelyt
KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
P0035Terminen ruiskutus ja hitsauspinnoitusVVVP34.vsk****
P0063KaasufaasipinnoitusVVVP34.vsk***
P0047Elektroniikkateollisuuden pintakäsittelytVVVV34.vsk***
P0081Teollisten pintakäsittelyiden projektiVVVV54.vsk****
14

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Markkinointiosaaminen

Teknis-taloudellinen ajattelutapa

Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)

Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen

Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)

Prosessitekniikan osaaminen

Ympäristötekninen osaaminen

Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)

Kemian ymmärtäminen ja soveltamisen osaaminen

KoodiNimiMateriaali- ja korroosionestotekniikkaRakennusten pintakäsittelytTeollinen maalausTeolliset pintakäsittelytOpOpintovuosiKompetenssit
TUOL0015LogistiikkaVVVV34.vsk*****
TUOL0052Yrityksen tietojärjestelmähankeVVVV34.vsk*****
TUOL0080Markkinoinnin suunnitteluVVVV44.vsk*****
TUOL0081YrittäjyysVVVV54.vsk*****
Y0034IlmansuojelutekniikkaVVVV34.vsk*
Y0084VesiensuojelutekniikkaVVVV54.vsk*
Y0085Maaperän ja pohjaveden suojelutekniikkaVVVV44.vsk*****
27

HARJOITTELU

OPINNÄYTETYÖ

login